Nullkulu

Nullkulu

mis on uuring?

Mis on uuring? Millest alustada?

Uuringu määratlus on laialt levinud ja arusaadavalt on salakaval, et mõista, mida see tegelikult tähendab. Ehkki uuringut teevad erinevad inimesed erinevatel eesmärkidel, on nende lahendamiseks vajalikud mõned põhilised sammud.

Uuring on süstemaatiliste ja objektiivsete andmete kogumine, uurimine ja analüüs, et saada uut teavet või aidata olemasolevat teavet mõista. Eesmärk on anda vastused kriteeriumidele, millele vastav informatsioon saavutatakse.

Teaduslikud meetodid aitavad koguda andmeid teatud küsimuse või probleemi kohta. Lõppude lõpuks aitab uuring paremini mõista keerulist teavet, näiteks seda, kuidas ja miks asjad töötavad või tekivad.

Mõistes uuringu olemust, võib küsida: millest alustada, et uuring oleks tõhus?

Uuringu läbiviimise eesmärgid ja kriteeriumid

Enne kui hakkate koguma andmeid, peaksite määratlema uurimisküsimuse, mõtlema sellele, mis on vajalik, ja kuidas andmeid koguda, mis vastavad teaduslikele metoodikatele.

Selleks, et määrata uuringu läbiviimise eesmärk, tuleks sellest lähtuda, mis vajadus sellega kaetakse ning kuidas soovitud tulemused saavutatakse.

Uuringu objektide ja valimite määramine

Järgmine samm pärast uurimisküsimuse määratlemist on uuringu objektide ja valimite määramine. See on protsess, mida kasutatakse, et valida sobivaid esemeid või isikuid, mida uurida.

Näiteks, kui uurimistööpaber hõlmab vaatlusobjekti, peaks uuringu objektide valim vastama vajalikule spetsifikatsioonile.

Uuringuteeliste konkurents

Peale selle peaksite uurima, mida teised uurimused sellest konkreetsest küsimusest juba avaldanud on. See lisab usaldusväärsust teaduslikule tööle, samuti annab aimdust, milline uuringuteeliste konkurents on.

Andmete kogumine

Pärast seda, kui olete kindlaks teinud uuringu eesmärgi, objektid ja valimi, tuleb järgida protsessi, kuidas kogute andmeid. Andmete kogumine võib sisaldada vaatlust, intervjuusid, ankeete, kvalitatiivset ja/või kvantitatiivset uurimismeetodit, sõltuvalt vajadusest.

Analüüs

Kui olete andmeid kogunud, järgmine samm on nende analüüs. Ehkki see võib tunduda keeruline, on see oluline samm, sest see annab vastused uurimisküsimustele.

Käsitleme kahte liiki andmeanalüüse: kvalitatiivne ja kvantitatiivne. Kvalitatiivne analüüs on suulise, kirjaliku või visuaalse teabe mõistmine ja tõlgendamine. Kvantitatiivne analüüs on arvutuspõhine lähenemine andmete kogumiseks, mille kaudu saadud tulemusi saab hõlpsasti mõõta ja kvantifitseerida.

Esitlemine

Lõpuks peaksite esitama uurimistöö tulemused viisil, mis vastab teadusnõuetele ja standarditele. Selles etapis võib esitada uusi teadmisi või varasema teadmise koondamise, kuid peamine siht on teadusliku töö õiglane esitamine.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et uuring on süstemaatiline protsess, mille abil kogutakse, uuritakse ja analüüsitakse objektiivselt andmeid, et luua uusi teadmisi või aidata mõista olemasolevat teadmist.

Kuigi uuringu läbiviimine võib olla keeruline, peaksid investeerimine, kavandamine ja korrektne esitlus olema õiglase teadusliku töö eesmärk. Seega on ülioluline pidada kinni teaduslikest standarditest, et tagada uuringu läbiviimise efektiivsus ja õiglus.