Nullkulu

Nullkulu

mis on teater?

Teater on kunstivorm, mis on inimestele juba ammustest aegadest rõõmu valmistanud. Käesolevas artiklis uurime, mis täpsemalt teater endast kujutab, kuidas eri kultuurides teatrit kasutatakse ning kuidas teater on ajaloo jooksul arenenud.

Teatri määratlus on kõige lihtsamalt öeldes lavastatud näidisprogramm, mis näidatakse publikule teatritükina. Teatritükid on kujundatud tavaliselt draamalainel, kuid kaasa tulevad ka muud žanrid nagu komöödia ja tragöödia. Teatritükid on loodud nii, et publik saab keskenduda tüki tegelastele, olukordadele ja tegevustele ning seeläbi neist sõnumit vastu võtta.

Teater on olnud kultuurilise väljendusvormina kasutusel juba aastatuhandeid üle maailma. Näiteks antiik-Kreeka ja Rooma tsivilisatsioonis oli teater eraldi kunstivorm, mis oli iseseisev muusikast ning kirjandusest. Keskajal tekkisid esimeste kogukonnateatrite allikmaterjalid kohalikest legendidest ning see oli omakorda oluline osa väga tugevast kirikuõpetusest sel ajal.

Eesti teater kujunes esimese iseseisvusajastu jooksul ning arenes paralleelselt kogu Euroopa teatrikunstiga. Eesti esimesele teatrile pandi alus juba 20. sajandi alguses, kuid globaalse maailmasõja ajalaid külma sõja järgselt teatritegevus mitme aasta jooksul enam ei toimunud. Kuid 1988 tõi otsustavad muutused rahvuslikus teatritegevuses alates ka Eesti taasiseseisvumisest muutus teatri ning kunstiroll siinmail jälle väga oluliseks.

Teatris kasutatakse palju sümbolismi, millest ei pruugi publik alati täielikult aru saada. Kuid see on osa kunstivormist, mis võimaldab erinevatel inimestele erinevat laadi emotsioone tekitada. Teater loob sümboleid ja kujundeid, mida saab kasutada loost rääkimiseks või infot valdkonna kohta jagamiseks.

Teatris on toodud publiku ette mitmeid erinevaid väljendusvorme, näiteks ballett, ooper, muusikal ning eri laadi sõnalava. Täna võime teatris lavastusi vaadata nii elus kui ka virtuaalses vormis. Viirus pani eelmisel aastal teaterkindlalt paika, olles sunnitud tegema online uuslavastusi.

Teatrisaalist väljumine on olnud ja on endiselt paljude meelelahutuselementide, lõõgastuse, õppimise ja isegi teraapia võimalus. Näitlejad kasutavad tihti erinevaid tehnikaid, et oma sõnumit publikuni viia, sealhulgas emotsioonitreeninguid ning eri hääle- ja kehatöö tehnikaid. See on loonud eri karjääride loovates valdkondades töökohti, nagu režissöör, lavakujundaja, tegelane jne.

Kokkuvõtvalt, teater on kunstivorm, millel on kultuuriliselt sügavad juured. See on saanud oluliseks osaks paljude kultuuride karjääriülesest kooslusest. Teatri keel, sõnum ja väljendusvorm on arenenud ning seda kasutavad inimesed kõigil elualadel kogu maailmas. Teater on kunst, mis paneb inimesi kokku, et rääkida lugusid ja levitada sõnumit.