Nullkulu

Nullkulu

mis on taastuvenergia?

Mis on taastuvenergia?

Taastuvenergia on energia, mis on saadud looduslikest allikatest, mis pidevalt taastuvad ja ei kulu kunagi otsa. Need looduslikud allikad hõlmavad päikest, tuult, vett ja biomassist saadud energiat.

Praegu on nii palju keskkonnaprobleeme, et taastuvenergia kasutamine on tõeliselt oluline. Peamised eelised on, et see on puhtam ja säästlikum kui fossiilkütused. Taastuvenergia aitab vähendada saastet, kasvuhoonegaaside emissioone ja kliimamuutusi.

Taastuvenergia liigid

Päikeseenergia – Päikeseenergia on kõige kiiremini kasvav taastuvenergia liik maailmas. Päikesepaneelide abil on võimalik päikesekiirgust energiaks muuta ja seda saab kasutada kodudes, ärides või isegi tänavavalgustuses.

Tuuleenergia – Tuuleenergia on teine ​​kiiresti kasvav taastuvenergia liik. See on puhas energiaallikas ja seda saab kasutada suuremates kogustes elektri tootmiseks.

Hüdroenergia – Hüdroenergia on saadud veejõust, näiteks hüdroelektrijaamadest ja paisudest. Neid kasutatakse sageli suurtes elektrijaamades, kuid väiksemaid naabruskonna energiamuundureid saab kasutada ka kodudes.

Biomassienergia – Biomassist saadud energia on pärit orgaanilisest materjalist, nagu puidujäätmed, saepuru, põllumajandusjäägid jne. Seda kasutatakse sageli soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

Eesti taastuvenergia

Eestis on keskkonnasäästliku energia kasutamine muutunud aina enamaks. Taastuvenergia arendamine on suur samm Eesti keskkonna säästmisel. Taastuvenergia on tähtis ka majanduslikus mõttes.

Eestis on taastuvenergiaallikana enam esindatud biomass ja hüdroenergia. 2018. aastal katavad taastuvenergiaallikad 59,3% Eesti elektrienergia toodangust. Eesti on saavutanud koguni EL tasemel ühe kõrgeima taastuvenergia osakaalu.

Eesti edusammud taastuvenergia kasutamisel peavad aga jätkuma, et tagada jätkusuutlik tulevik. Seetõttu võtame kasutusele energiasäästu meetmed, et vähendada nii tarbimist kui ka kulusid.

Kokkuvõte

Taastuvenergia on järjest enam kasutusel olev energiaallikas, mis on muutunud väga oluliseks keskkonnaprobleemide tõttu. Päikese-, tuule-, hüdro- ja biomassenergia on peamised taastuvenergia liigid, mis aitavad saavutada säästliku tuleviku.

Eestis on taastuvenergia kasutamine kasvanud pidevalt. Taastuvenergiaallikaid kasutatakse nii majanduslikel kui ka keskkonnaalastel põhjustel. Eesti on kõrgelt tunnustatud EL tasandil ühe kõrgeima taastuvenergia osakaalu poolest.