Nullkulu

Nullkulu

mis piirab taastuvenergia kasutamist eestis?

Mis piirab taastuvenergia kasutamist Eestis

Taastuvenergia on muutunud globaalseks suundumuseks, mille eesmärk on saavutada energiasõltumatus ja kaitsta keskkonda. Eesti on astunud samme taastuvenergia suunas, kuid sellegipoolest piiravad mõned tegurid selle kasutamist. Selle artikli eesmärk on uurida, mis piirab taastuvenergia kasutamist Eestis.

Miks on taastuvenergia kasutamine tähtis?

Taastuvenergia on säästlikum ja keskkonnasõbralikum kui fossiilkütusest toodetud energia. See vähendab keskkonnareostust ja aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele. Lisaks on taastuvenergia ajas odavam, kuna see ei sõltu maailmaturu muutustest ning Eesti on vääriline sellesse suunda investeerimisel. Taastuvenergia kasutamine aitab kaasa majanduse arengule ning energiasõltumatuse tagamisele.

Taastuvenergia kasutamise piirangud

Võrgu sobivus

Eesti energia võrgusüsteem on välja ehitatud fossiilkütuste baasil toodetud elektrienergia jaoks ning see võib olla keeruline ja kulukas ümber ehitada taastuvenergia tarbeks. Taastuvenergia allikate, näiteks päikese ja tuule energiat, toodetakse kõige aktiivsemalt teatud kellaaegadel, kuid nõudlus elektrienergia järele on erinev. Kui taastuvenergia tootmine ületab nõudlust, siis võivad tekkida probleemid võrgusüsteemi ülekoormuse tõttu.

Ülemineku kulud

Lisaks võrgusüsteemi kohandamisele on liiga palju kulukas investeerida taastuvenergia tootmisse. Seda seetõttu, et taastuvenergia tootmine vajab tõhusaid, kaasaegseid tehnoloogilisi seadmeid ja infrastruktuuri, mis on kulukam kui fossiilkütustest toodetud energia. Seega peab valitsus kindlustama piisava rahastamise, et aidata kaasa eesmärgi saavutamisele.

Tootmise realiseerimine

Taastuvenergia allikate tootmise efektiivsus on veel kasvu tingimustes. Näiteks, külmade tingimuste korral väheneb päikeseenergia tootlikkus, tuul tuhkub ning isetegutsevat tuumaalad on seni Eestis veel arendada puuduva infrastruktuuri taga ajast maha jäänud.

Eesti Vabariigi õigusaktid

Eestis on kehtestatud toetusskeemid ja regulatsioonid, mis aitavad taastuvenergia arengule kaasa, kuid sellegipoolest on veel palju arenguruumi. Taastuvenergia arendamiseks on juurutatud huvide konflikti, mis lähevad omavahel vastuollu, nt avalikule kõrgele asemetele paigutatud tuulikud ei pruugi olla visuaalselt kuhugi sobivad või tekitavad teistsugust müra või segavad linnuriigi rännakut. Samuti on kehtestatud maksud, mis võivad vähendada taastuvenergia kasutamist.

Haritav pinnas

Eesti suurim maajaras on kohati ebasobiv taastuvenergia kasutuseks, sest meie pindala on väike ning piiratud maaressursse ei saa kasutada kõigi energiat vajavate projekte teostamiseks.

Järeldus

Taastuvenergia kasutamine on kindlasti oluline samm energiasõltumatuses ja keskkonna kaitsel. Mitmed tegurid takistavad siiski Eestis selle kasutamist. Tulevikus peaksid valitsus ja veel värske intressiga osapooled kõik võtma konkreetseid samme kõigi nende takistuste likvideerimiseks ja edendama keskkonnasõbralikke tehnoloogilisi arenguid. Olles ilma kihutustõmme läbi krooniline ja pikaajaline järgmine, peaksid meie rahvuses olema rohke hari ja järjepidevus, ning lisaks enam sõbralikku toonisuhtle, et toetada taastuvenergia rakendamist ja kasutuselevõttu.