Nullkulu

Nullkulu

mis on okupatsioon?

Mis on okupatsioon?

Okupatsiooni mõiste tuli esimest korda kasutusele 1938. aastal rahvusvahelise õiguse kontekstis. Okupatsioon tähendab riigi territooriumi, mille üle omal ajal valitses suveräänne võim, hõivamist ja kontrolli all hoidmist võõra riigi jõudude poolt. See on olnud ajaloo käigus korduv nähtus ning mõjutanud päris paljude rahvaste elukäiku.

Okupatsioon on seotud sõja ja konfliktidega, samuti võib selle käigus toimuda inimõiguste rikkumisi ning põhjustada majanduslikke kahjusid. Oluline on märkida, et okupatsioon on rahvusvahelise õiguse seisukohalt ebaseaduslik, kuna see rikub riigi suveräänsust ning rahvusvahelist õiguskorda.

Okupatsioon Eestis

Eesti ajaloos on okupatsioon olnud väga oluline teema, kuna Eesti on pidanud selle all kannatama nii Nõukogude Liidu kui ka Saksamaa poolse okupatsiooni tõttu. Nõukogude okupatsioon Eestis kestis alates 1940. aastast kuni 1991. aastani ning see oli üks pikk ja raske periood Eesti ajaloos. Selle aja jooksul toimusid Eestis paljud inimõiguste rikkumised, mida jälgisid nii rahvusvahelised organisatsioonid kui ka lääneriigid.

Nõukogude okupatsiooni perioodil tuli rahval harjuda tõelisusega, millega neil polnud ei vabadust ega ka võimalust seda muuta. Inimesed elasid kohati tõelises vaesuses ning pidid pidevalt näljaga võitlema. Elu oli sageli tuim ja ilma tegevuseta, kuna palju asju, mis meie jaoks tänapäeval iseenesestmõistetavaks peetavad, olid tollal keelatud. Näiteks ei olnud lubatud kuulata teatud raadiosaateid ega ka isiklikult kirjutada kirju lähedastele või sugulastele.

Nõukogude okupatsioon lõppes 1991. aasta augustis, kui Eesti taastas oma iseseisvuse. Tänapäeval võib Eesti olla enda kohta õnnelik, kuna oleme edukalt välja tulnud sellest perioodist, kuid samas tuleks meeles pidada, et okupatsioon oli väga suur tagasilöök, mis mõjutas paljusid Eesti inimesi.

Kokkuvõte

Okupatsioon on küsimus, millel on oluline koht rahvusvahelises õiguses ning see on olnud ajaloos paljude rahvaste jaoks väga raske. Eesti hindab oma iseseisvust kõrgelt, sest oleme kogenud okupatsiooni ja teame, kui raske on elada ilma iseseisvuseta. Samas tuleks meeles pidada, et okupatsioon ei ole kunagi õigustatud, sest see rikub riigi suveräänsust ning inimõigusi. Loodame, et tulevikus saame näha aina rohkem riike, kus kõik inimesed saavad elada vabalt ja iseseisvalt ilma okupatsioonita.