Nullkulu

Nullkulu

miks lõppes eestis saksa okupatsioon 1918 aasta novembris?

Miks lõppes Eestis Saksa okupatsioon 1918. aasta novembris?

Eestlased on oma ajaloos pidanud läbi elama palju raskusi ning maailmasõjad ei ole neist mööda läinud. Esimese maailmasõja ajal okupeerisid sakslased Eesti alad. Nende okupatsioon kestis peaaegu kaks aastat, kuni 1918. aasta novembris. Selles artiklis räägimegi sellest, kuidas Eesti iseseisvus saksa okupatsiooni lõpetamise järel.

Algus

1918. aasta alguses olid Eesti alad hõivatud Saksa vägede poolt. Ent see ei tähendanud, et sakslased oleksid Eestis populaarsed olnud. Pigem vastupidi – eestlased tundsid end okupatsiooni all ning olid pidevalt vastuolus saksa võimudega.

Loomulikult oli Venemaa revolutsiooniline olukord ka Eestit mõjutanud. Kui sakslased Eesti aladele jõudsid, oli Eesti niiöelda revolutsioonihaavatavas seisundis. Eksisteerisid ametlikud ja mitteametlikud organid, millest mõned pooldasid Saksamaad, mõned Rootsit ja mõned Suurbritanniat. Eestlastele oli põhiline eesmärk iseseisvus ning saksa okupatsioon ei olnud selles osas abiks.

1918. aasta okupatsioon

Sama aasta 16. novembril otsustas Eesti Maanõukogu, et iseseisvuse saavutamiseks tuleb kehtestada Eesti Rahvavõimu nimetus, mille alla koondusid kõik Eesti Vabariigis tegutsevad asutused ja institutsioonid. Samal ajal algasid lahingud saksa vägede ja Nõukogude Venemaa vägede vahel.

Ooni polnud selles konfliktis küll otseselt osaline, kuid neil oli siiski oluline osa selle lahendamises. Nagu juba mainitud, olid saksa okupatsioonivõimud Eestis tõrjutud, kuid samal ajal väideti, et Eesti Vabariiki ei suudeta hallata ilma võõrvägedeta. Seda väidet kinnitasid ka inglased ning seda kasutati aluseks, et edastada oma armee Eestisse.

Iseseisvuse saavutamine

Kuid see kõik muutus novembril 1918, kui Saksa Keiserriik andis alla Esimesel maailmasõjal ja Saksamaa aukohtud andsid tagasi kõik Eesti alad eestlastele. See juhtus mõne päeva pärast Eesti Vabariigi väljakuulutamist ja seega tähistati 24. veebruaril 1918 iseseisvust kogu maailmale teada täiel rinnal.

Muidugi polnud iseseisvuse saavutamine sugugi lihtne – esiteks oli tekkinud võõrvägede probleem, kuid lisaks oli Eestil vaja tegeleda kõigi probleemidega, mis olid tekkinud segaduste ajal ning alustada nullist uue riigi rajamist. Kuid need olid väljakutsed, mis tuli ületada.

Järeldus

Miks lõppes Eestis Saksa okupatsioon 1918. aasta novembris? See juhtus tänu Saksa Keiserriigi kokkuvarisemisele Esimese maailmasõja lõpus. See võimaldas Eesti Vabariigil ennast välismaailmale tunnustada ning muuta oma riik iseseisvaks. Sealjuures rõhutame veelkord, et see polnud kaugeltki kerge protsess. Kuid vaatamata raskustele saavutati see samm niikaua tagasi, mis on Eestlastele tänaseni uhkuse allikas. Kokkuvõtvalt võib öelda, et Saksa okupatsiooni lõpp ja iseseisvuse saavutamine Eesti jaoks on kaks tihedalt seotud ajaloolist sündmust.