Nullkulu

Nullkulu

mis on käibemaks?

Mis on käibemaks – Selgitus kõigile ettevõtjatele

Käibemaks on käibelt arvestatav maks, mis lisatakse toote või teenuse hinnale. See maks arvutatakse protsendina, mida riik nõuab ettevõtetelt ja tarbijatelt. Käibemaks on üks riigi peamistest tuluallikatest, mida kasutatakse erinevate vajaduste rahastamiseks, nagu näiteks meditsiiniteenuste, hariduse ja infrastruktuuride ehitamiseks.

Käibemaksu kohustuslikkus

Käibemaksu tasumise kohustus tekib kõigil ettevõtjatel, kes soovivad oma tooteid või teenuseid müüa. Kui ettevõte müüb oma tooteid või teenuseid eraisikutele, siis peab see olema käibemaksukohuslane. Käibemaksu kohustuslikkus tekib alles siis, kui ettevõtte käive ületab aastas 40 000 eurot.

Käibemaksu arvutamine

Käibemaks arvutatakse protsendina summa või hinna pealt, mida maksab tarbija. Käibemaksu määr on tavaliselt 20%. Näiteks kui toote või teenuse hind on 100 eurot, siis käibemaksu maht, mis lisandub, on 20 eurot ning müügihind kokku on 120 eurot. Käibemaksu arvutamisel on vaja arvestada ka erinevate erisuste ja eranditega, mis võivad mõjutada tulemust.

Käibemaksukohustuse võtmine

Enne käibemaksukohustuse võtmist on oluline registreerida oma ettevõte käibemaksukohustuslaseks. Käibemaksukohustuslane on ettevõte, kes peab lisama oma toodete või teenuste müügihinnale käibemaksu ning vastavalt sellele tuleb tasuda ka käibemaksu. Käibemaksukohustuslane saab ka ise tasaarveldada käibemaksu, mida ta teistelt ettevõtetelt maksnud on.

Käibemaksu tagasimaksmine

Käibemaksukohustuslane saab tasaarveldada käibemaksu, mida ta on teiste ettevõtete käest maksnud. See tähendab, et kui ettevõte ostab oma toorained või teenused teistelt ettevõtetelt, siis saab see ise tagasi taotleda käibemaksu, mida ta on nende ettevõtete käest maksnud. Ettevõte peab selleks esitama käibedeklaratsiooni, kus näidatakse käive ning maksude summad.

Käibemaksust vabastus

Käibemaksust on võimalik vabastust saada erinevatel ettevõtmistel, mis on seotud heategevuse, sotsiaalteenuste või kultuuriprojektidega. Vabastus tuleb taotleda vastavalt teatud nõuetele ning tehnilistele tingimustele, mis tähendab, et see ei ole üldjuhul automaatne.

Järeldus

Kokkuvõttes on käibemaks ettevõtluse väga oluline osa ning iga ettevõtte omanik peaks sellest aru saama. Käibemaks tuleb arvestada igal ostu- ja müügitehingul, kuna sellest sõltuvad ka ettevõtte müügihind ja juhtimine. Käibemaksu kohustuslikkus tekib alles siis, kui ettevõte müüdud kaupade ja teenuste käive ületab aastas 40 000 eurot. Käibemaksu arvutamine on lihtne, kuid väga tähtis protsess, mida tuleb arvestada ning järgida vastavalt seadustele.