Nullkulu

Nullkulu

mis on fondi kulukuse määr?

Mis on fondi kulukuse määr

Fondide kasutamine on muutunud üha populaarsemaks investeerimise vormiks. Kuid paljud investorid ei tea, mis on fondi kulukuse määr ja miks see on oluline faktor fondidega kauplemisel. Sellepärast selgitame selles artiklis, mis on fondi kulukuse määr ja miks peaksite sellest hoolima.

Fondi kulukuse määr (ingliskeelse termini TER ehk total expense ratio) on hinnang kõigile fondi ülalpidamiseks ja haldamiseks vajaminevatele kuludele. See sisaldab haldustasusid, sissemaksetasu, mitmekesisuse kulusid ja muid siiski funktsiooniga seotud kulutusi. TER arvutatakse protsendina fondi koguvarast.

Mis on haldustasud?

Fondi haldamisest tulenevad kulud, sh investeerimisstrateegia kujundamine, investeeringute valimine, ostmine ja müük ning investoritega suhtlemine. Haldustasusid võetakse fondiosaku valitsemiseks ja järelkontrolliks, samuti kõigi fondi investeerimistegevustega seotud riiklike maksude tasumiseks. Need tasud võivad varieeruda fondide laaditi.

Mis on sissemaksetasu?

Sissemaksetasu on tasu, mida võetakse igakord, kui investor ostab või müüb oma fondiosakuid. Sissemaksetasu on muutuva suurusega, see võib olla kuni 5% ostmise ajal ja veel 5% müümisel. Investori kulu suurus sõltub investorite kokkulepetest ja fondi allkirjastatud lepingutest.

Mis on mitmekesisuse kulu?

Mitmekesisuse kulu on seotud fondides olevate erinevate varade ja toodete erinevate vahetuskurssidega. Selle hindamine sõltub fondi investorist ja inimese algsest investeeringusummast.

Mis on TER’i eesmärk?

TER on väga oluline kuluindikaator, mida peate teadma, kui soovite fondiga kaubelda. Fondide kulukuse määr mõjutab fondi tootlust ja investori saadavat tulu. TER võib tunduda õhuke, kuid kui vaadata majanduslikku väärtust, siis on see üsna märkimisväärne. Võtame näiteks, et ostate 10 000 euro väärtuses fondiosakud, mille kulukuse määr on 2%, sel juhul maksaksite tarbimiseks kulutusi 200 eurot, iga aasta. Kui fondiosakute väärtus oluliselt kasvab ja nad saavutavad väärtuseks 100 000 eurot, põhineks teie kulutuste summa juba 2000 eurot, mis on kümme korda suurem kui ostetud osakute sisseostuhind.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võime öelda, et fondi kulukuse määr on investeeringu tegemisel oluline fakt, mida peaksite arvesse võtma. Hinnake TER’i alati, kui otsite sobivat fondi. TER’i vähendamiseks on parim viis otsida madalama hinnaga võimalusi, kuid võib kaaluda peaaegu samasuguste võimaluste leidmist järgides selle kulukuse määra. Lühidalt otsige kuluefektiivseid võimalusi ja pange tähele, et kulukuse määr ei ole ainus fakt, mida peaksite arvesse võtma. Kuid üldiselt võib see olla oluline aga pigem alahinnatud tegur.