Nullkulu

Nullkulu

mis on fie?

Mis on FIE?

Kui olete Eestis, olete tõenäoliselt kuulnud terminit “FIE” varem mainituna. Selle lühendi taga on “Füüsiline isik ettevõtjana”, mis viitab ettevõtjale, kes töötab individuaalse ettevõtjana ilma õigusliku äriühinguta. Kui olete huvitatud ettevõtlusest Eestis, siis on vajalik mõista, mis on FIE ja kuidas see võib teie äritegevust mõjutada.

Mis on FIE?

Füüsilisest isikust ettevõtja on üksikisik, kes sooritab majandustegevust ja ei ole registreerunud juriidilise isikuna. FIE on Eesti erainitsiatiivi alusel registreeritud kasumit taotlemata ettevõtja. See tähendab, et ettevõtja kasum on isiklik tulu ning see ei ole ettevõtte tulu. See eristab FIE-d juriidiliste isikutega, nagu OÜ või AS.

Kas saate olla FIE?

Kui soovite saada FIE-ks, peate vastama teatud eeldustele. Tõenäoliselt saate olla FIE, kui soovite alustada väikeettevõtet või peate seda juba tegema. Juurdepääs sellele kuludele on suhteliselt madal ja sellel on vahendeid, mis on lihtsamad kui teiste pärast. Saate registreeruda Internetis või maksu- ja tolliametis (edaspidi MTA). Registreerimisel esitatakse teave oma ettevõtte nime, tegevusala ja kontaktteabe kohta.

Eelised ja puudused

FIE-l on palju eeliseid, nagu madalamad eelarvekulud, eraldiäris või suurem kontroll oma äritegevuse üle. Tagantjärgi võib FIE-dena töötamine kohati olla majanduslikult keeruline, kuna FIE-l puuduvad juriidilised kaitsevahendid.

Selline töö on seetõttu seotud ka teatud riskidega, kuna FIE kui eraisik peab vastutama täielikult oma ettevõttega. Enne FIE-ks saamist kaaluge hoolega viise, kuidas hinnata ja hallata oma ettevõtte järgi määratud riske.

FIE vs OÜ, AS, TÜ

Kuid kuidas FIE erineb teistest ettevõtlusliikidest – Osauhing (OÜ), Aktsiaselts (AS) ja Täisühing (TÜ)? Nagu mainitud, on FIE ettevõtja, kes töötab ilma juriidiliste isikuteta ja kellele kehtivad eraldi maksureeglid.

OÜ on juriidiline isik, kus omakapitali omanikud tasuvad teatud osa oma kapitalist (osalused), et moodustada äriühing, mis omab õiguslikke kohustusi. AS sarnaneb OÜ-ga, kuid erinevalt OÜ-st on AS-i aktsionärid tasunud osa ettevõtte kapitalist aktsiate kaudu.

TÜ võib olla võrdne FIE-ga, kuna see on loodud kahe või enama ettevõtja poolt omanikuks. Siin omavad kõik omanikud kogu äriühingu kohustust ja kasumit.

Miks valida FIE?

FIE sobib hästi väikestele ettevõtetele, kes ei pruugi olla kindlad oma ettevõtte tulevase suuna suhtes. Kuna FIE-l puuduvad juriidilised kaitsevahendid, on ettevõtja oma ettevõtte tuleviku suhtes paremini kursis. FIE-l on ka rahalisi eeliseid, kuna kulud on madalamad ja ettevõttel on suurem kontroll oma äritegevuse üle.

Lisaks on FIE-l hea maine ärimõtlemise arendamisel, kuna see võib aidata teil oma ettevõtet kiiresti kasvatada ja suurendada kasumit.

Kokkuvõte

FIE on väga levinud ettevõtlusliik Eestis. Kui olete huvitatud väikesest ettevõtlusest, võib FIE olla lihtsaim ja kasumlikum viis alustada. Kui teil on aga suur ettevõtteprojekt, võib see olla parem valik valida OÜ, AS või TÜ. Nagu iga ettevõtlusliigi puhul, tuleb FIE-d hoolikalt analüüsida, et tagada oma äritegevuse maksimaalne kasum ja vältida asjatuid riske.