Nullkulu

Nullkulu

mis on bruto ja neto?

Mis on Bruto ja Neto? Üksikasjalik Seletus

Kui olete kunagi tööpuudust või palgakõnelusi uurinud, siis olete tõenäoliselt kuulnud terminitest “bruto” ja “neto”. Nendel kahel sõnal on suur tähendus, eriti rahalises mõttes.

Bruto ja neto on kaks viisi, kuidas saab väljendada, kui palju raha teenitakse või kulub. Selles artiklis räägime täpsemalt, mida need terminid tähendavad ja kuidas need mõjutavad teie rahaasju.

Mis on Bruto?

Bruto tähendab raha kogusummat, mis on teile makstud enne mis tahes maksude või muude kulude mahaarvamist. See sisaldab teie regulaarset palka, boonuseid, ületunde ja muid hüvitisi.

Lihtsamalt öeldes, bruto tulu on summa, mille teenid enne maksude või muude kohustuslike maksete mahaarvamist. See on see summa, millest alustate, kui soovite ise oma maksude või muude kulude pärast muretseda.

Mis on Neto?

Neto tulu on see raha, mis teile jääb alles pärast kõigi palkadest, maksudest ja muudest kuludest mahaarvamist. See on see, mis tegelikult teie pangakontole laekub.

Tavaliselt on netopalk palju madalam kui bruto, kuna peaaegu kõigil on maksud ja muud kohustuslikud maksete tasumise kohustused. Tööandja on kohustatud võtma maha kõik vajalikud maksed, et hoida teie maksudega seotud kohustused korras.

Kui palju on bruto ja netopalk erinev?

Kui soovite teada, kui suur on teie raha kogukogusumma, mida peate palkmaksu tasumisel aru saama, siis peate suutma vahet teha bruto ja netopalga vahel oma tööpakkumises. Kui teate, kui palju teil on bruto- ja netopalk, siis saate hinnata oma tulevasi kulusid ja säästmist paremini.

Erinevus bruto- ja netopalkade vahel sõltub erinevatest teguritest, nagu maksumäärad, riik ja piirkond, kus te elate või töötate ning muud muutused teie töö kategoorias ja arvestuse meetodis. Kuid siin on kasulik näide:

Kujutage ette, et olete saanud uue töökoha, kus te töötate täiskohaga ja teenite 2000 €. Teie tööandja lahutab makstavast summast 25% maksudena. See tähendab, et 500 € läheb maksudesse, jättes teile netopalga 1500 €.

Kuidas bruto ja netopalga erinevus mõjutab teie tulu?

Bruto- ja netopalga erinevust mõistmine on oluline, et mõista, kuidas erinevad maksud ja mahaarvamised võivad mõjutada teie raha. Kui olete endiselt midagi segaduses, siis võime lihtsamalt selle kokku võtta:

Kõik, mida teenite enne maksude ja mahaarvete mahaarvamist, on teie bruto tulu ja kõik, mis teile jääb pärast neid mahaarvamisi, on teie netopalk.

Kuidas arvutada bruto ja netopalk?

Kui soovite arvutada palga, peate esmalt leidma välja oma brutosissetuleku. See tähendab, et peate teadma kõiki rahasummasid, mida saate käesoleva töökoha eest. See sisaldab teie palka, boonuseid, hüvitisi ja muid rahasummasid, mis teile pakutakse.

Kui olete bruto sissetuleku leidnud, peate mahaarvama neid maksusummasid. Teie tööandja teeb seda teie eest, makstes otse valitsusele teie palgast makse.

Kui kõik maksed on maha arvatud, jääb teile alles netopalk.

Kuidas mõjutab tööjõukulude kulude muutumine inimese rahaasju?

Kui tööjõukulud muutuvad, mõjutab see tõenäoliselt teie rahaasju.

Kui tööandja otsustab tõsta oma makstavat töötasu ja neil on vajalik töötajate hüvitise suurendamiseks ka rohkem ressursse, võib see tähendada, et nad peavad tõstma töötajate maksusumma, et jätkuvalt nende makseid tasuda. Nii et kuigi teie võite saada palgatõusu, ei pruugi te tegelikult sealt palju kasu saada kui pärast maksusumma mahaarvamist.

Võib-olla on veelgi hullem olukord, kus ettevõte otsustab juurutada kulutõhususe programme või sundpuhkust. Sellistel juhtudel võib tööandja maha arvata palju rohkem kui ainult maksud, mis muudab teie netopalka palju väiksemaks kui te olite planeerinud.

Kokkuvõte

Bruto ja neto on kaks peamist viisi, kuidas saab väljendada, kui palju raha teenitakse või kulub. Bruto tulu on summa, mille teenid enne maksude või muude kohustuslike maksete mahaarvamist ja netopalk on kõik raha, mis teile jääb pärast nende mahaarvamiste mahaarvamist.

Järgmine kord, kui saate palgatõusu või pakute tööd, on tähtis mõista, mida need terminid tähendavad, et oleksite paremini ette valmistatud oma rahaasjade jaoks. Lisaks peate mõistma, kuidas erinevad maksud ja mahaarvamised võivad mõjutada teie raha ja kuidas need kulud võivad muutuda. Kui teete oma kodutööd ja olete oma rahaasjade seisukohast hästi informeeritud, saate alati kõige paremaid otsuseid teha.