Nullkulu

Nullkulu

mis on bilanss?

Mis on bilanss?

Bilanss on finantsdokument, mis kirjeldab ettevõtte finantsolukorda kindlal kuupäeval. Bilanss on tavaliselt koostatud aasta lõpus ning see võib anda ettevõtte omanikele, investoritele, võlausaldajatele ning finantsasutustele ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest ja omakapitalist.

Bilansi koosseis

Bilansi koostamiseks on vaja kasutada kahte kategooriat: ettevõtte vara ja kohustused. Vara esindab ettevõtte omandis olevat raha ja kinnisvara, kohustusi esindavad võlad, laenud ja muud finantskohustused. Omakapital on aga bilansi kolmas kategooria, mis esindab ettevõtte omanikele kuuluvat summat, mis on jäänud pärast kohustuste tasumist.

Bilansi koostamisel peab ettevõte arvestama varade turuväärtusega, kui need on turul noteeritud. Kui vara ei ole noteeritud, peab ettevõte hindama vara selle turuväärtuse alusel.

Bilansi sektsioonid

Bilanss koosneb kahest peamisest sektioonist: vara ja kohustuste sektioon. Vara sektsiooni kuuluvad rahalised vahendid, arvelduskontod, kinnisvara, seadmed, tooraine, kaubad ja kaubanduslikud õigused jne. Kohustuslikud sektioon sisaldab võlausaldajatele ja investeerijatele maksmiseks või tulevikus maksmiseks kohustusi.

Omakapitali sektor on selgelt eristatav kolmas sektor, mis kajastab ettevõtte omanikele kuuluvat vara.

Bilansi tõlgendamine

Bilansi analüüs võib aidata kaasa ettevõtte lühiajalise ja pikaajalise finantstervise hindamisele. Ettevõtte seisundi hindamine võib aidata kaasa investeeringute otsustamisel.

Finantsnäitajad, nagu näiteks likviidsusnäitajad, võimaldavad ettevõttel hinnata, kui palju raha on võimalik koheselt laenamiseks ja kulude katmiseks kasutada. Samuti võimaldab bilansi analüüs hinnata ettevõtte omakapitali ja hinnata investeerimisriske.

Bilansi koostamise korrektne tõlgendamine on väga oluline, kuna see võib tähendada erinevust kasumliku ja kahjumliku investeeringu vahel.

Kokkuvõtteks

Bilanss on oluline finantsdokument, mis annab ülevaate ettevõtte finantsolukorrast kindlal ajal. Bilansi koostamisel on oluline arvestada varade turuväärtusega. Bilanss koosneb vara, kohustuste ja omakapitali sektoritest ning võimaldab ettevõttel hinnata oma finantsolukorda ja teha tuleviku investeerimisotsuseid. Bilansi analüüs võib samuti aidata kaasa investeeringute otsustamisele.