Nullkulu

Nullkulu

mis on alus keemia?

Mis on Alus Keemia?

Alus keemia on üks olulisemaid valdkondi keemias. See on keemia haru, kus uuritakse leeliselise pH-ga lahuste käitumist ja nendega seotud reaktsioone. Leelised on kemikaalid, mis suurendavad vesilahuste pH-d, mis tähendab, et need lahused on happelisuse skaalal basaalsemad.

Alused on olemas paljudes igapäevaelus kasutatavates kemikaalides, nagu näiteks seebid ja pesuvahendid. Kuid millegipärast on aluskeemia valdkond üldiselt vähem tuntud kui teised keemia valdkonnad, näiteks orgaaniline keemia või biokeemia.

Siinkohal ongi küsimus, mis on aluskeemia ja miks see on oluline?

Mis on aluskeemia?

Aluskeemia uurib leeliseliste lahuste ja leelistega seotud keemilisi reaktsioone. Leelised on kemikaalid, mis suurendavad lahuste pH-d ehk vähendavad lahuse happelisust. Enamik leeliseid on ühendid, mis sisaldavad hüdroksiid-rühma (-OH).

Leelised seonduvad hapetega, mis on kemikaalid, mis suurendavad lahuse happelisust. Happed on kemikaalid, mis sisaldavad vesiniku-ioone (H+). Leelised ja happed on õigupoolest sisuliselt vastandlikud.

Kui leeliselised ja happelised lahused segunevad, siis toimub reaktsioon, mida nimetatakse neutralisatsiooniks. Selle reaktsiooni käigus reageerivad happed ja leelised omavahel ning tekib sool ja vesi.

Aluskeemia ei piirdu ainult leeliste ja hapetega seotud reaktsioonidega. See hõlmab ka leeliseliste lahuste omadusi, näiteks nende võimet juhtida elektrivoolu. Leeliselised lahused on head elektrijuhid, kuna need sisaldavad ioone, mis on võimelised voolu juhtima.

Lisaks sellele uuritakse aluskeemias ka lahustuvust, lahustudes toimuva reaktsiooni kiirust ning lahustuvates lahustes toimunud muutusi.

Miks on aluskeemia oluline?

Leelised on olulised, kuna neid kasutatakse mitmekesistes tööstusharudes, alates pesuvahenditest kuni paberitootmiseni. Samuti on leelised tähtsad farmaatsiatööstuses, olles üks ravimite tootmise protsesside olulisemaid komponente.

Aluskeemias on oluline ka teoreetiline aspekt. Aluskeemia seob kõikvõimalikud keemia valdkonnad nagu anorgaaniline keemia, füüsikaline keemia, biokeemia jne.

Aluskeemia on teadusharu, mis on väga tihedalt seotud muude keemiaga seotud valdkondadega. Aluskeemia põhimõtted on kasutusel igapäevaelus, tööstuses ja teaduses üle maailma.

Järeldus

Aluskeemia ei ole ehk kõige tuntum keemia valdkond, kuid see on kindlasti üks olulisemaid ja mitmekülgsemaid. Leelised on oluline osa igapäevasest elust ning neid kasutatakse paljudes tööstusharudes. Aluskeemia uurimine aitab meil paremini mõista leeliselisi lahuseid ja nendega seotud reaktsioone, mis on oluline nii teoreetilises kui ka praktilises plaanis.