Nullkulu

Nullkulu

mis management information system?

Mis on juhtimisinfosüsteem (MIS)?

Juhtimisinfosüsteem (MIS) on andmebaasisüsteem, mis kogub, säilitab ja töötleb organisatsiooni juhtimises vajalikku teavet ning seejärel edastab selle õigetele inimestele õigel ajal ja õiges vormingus. MIS võib aidata juhtidel mõista organisatsiooni tugevusi ja nõrkusi, tulevikuväljavaateid ja praeguseid probleeme. Mis on juhtimisinfosüsteemi eesmärk? MIS-i eesmärk on tagada, et organisatsiooni võtmeisikud saaksid täpselt ja õigeaegselt teavet, mida nad vajavad, et oma tööd teha. MIS aitab kaasa otsuste tegemisele ning aitab tagada, et kõik organisatsiooni osapooled oleksid õigesti koordineeritud.

Kuidas töötab MIS?

MIS-i loomisel võetakse esmalt arvesse organisatsiooni vajadusi ja eesmärke. Seejärel luuakse andmete kogumise plaan. MIS-i arendamisel arvestatakse ka andmete säilitamise ja töötlemise algoritme. MIS-i süsteem sisaldab ka tagasiside funktsioone, mis esitavad teavet MIS-i toimivuse kohta ja aitavad juhtidel otsustada, kuidas süsteemi täiustada ja kuidas süsteemist kõige rohkem kasu saada.

MIS kasutamise eelised

MIS võimaldab organisatsioonil jälgida oma jõudlust ja hinnata oma tugevusi. MIS aitab parandada teavet, mis on seotud organisatsiooni erinevate valdkondadega. MIS võimaldab kiiremat teabevahetust kõikide organisatsioonisiseste osapoolte vahel. MIS aitab kaasa organisatsiooni tõhususe suurendamisele. MIS võimaldab andmete kergemat haldamist, salvestamist ja töötlemist.

MIS kasutamise tagajärjed

Kuigi MIS on kasulik ja võib aidata organisatsiooni paranemisel, võib see kaasa tuua ka negatiivseid tagajärgi. Organisatsiooni liigne sõltuvus MIS-ist võib kaasa tuua inimeste juhtimis- ja kommunikatsioonioskuste languse. Samuti võib see toimida koormusena, kuna andmete taaskasutamise asemel võetakse uuesti kasutusele samad vanad andmed. See võib viia ka ettevõtte tootlikkuse languseni. Seega on oluline kaaluda neid riske enne MIS-i kasutuselevõtmist.

Kokkuvõte

Juhtimisinfosüsteemi (MIS) eesmärk on tagada, et organisatsiooni võtmeisikud saaksid täpselt ja õigeaegselt teavet, mida nad vajavad, et oma tööd teha. MIS võimaldab organisatsiooni jälgida oma jõudlust ja hinnata oma tugevusi. MIS-a kasutamisega on kaasnenud riske, kuid need on elimineeritavad. Seega on MIS-i eesmärk aidata kaasa organisatsiooni tõhususe suurendamisele ja parandada teavet, mis on seotud organisatsiooni erinevate valdkondadega.