Nullkulu

Nullkulu

miks suurbritannias ja prantsusmaal säilis demokraatia?

“Miks Suurbritannias ja Prantsusmaal säilis demokraatia”

Demokraatia on poliitiline süsteem, mille põhieesmärk on tagada inimeste võrdsus ja vabadus. Kuigi demokraatia mõiste on juba pikka aega olnud laialt levinud, on selle kontseptsiooni rakendamine olnud ajaloo jooksul mitmel pool probleemne.

Sellegipoolest on mõned riigid, nagu Suurbritannia ja Prantsusmaa, suutnud oma demokraatliku süsteemi säilitada, hoolimata poliitilistest ja majanduslikest väljakutsetest, millega nad on silmitsi seisnud.

Selles pika tekstiga artiklis uurime, mis on põhjustanud Suurbritannias ja Prantsusmaal demokraatia säilimist, samuti seda, kuidas neil õnnestus säilitada omavaheline koostöö, vaatamata nende ajaloolistele vastuoludele.

#Sissejuhatus

Demokraatia on üks kõige olulisemaid ühiskonna poliitilisi süsteeme. Selle tüüpi süsteemi tunnuste hulka kuulub rahva poolt valitud esindajate olemasolu, samuti valitsuse võimude tasakaal. Kuid mitte kõik poliitilised süsteemid ei ole samaväärsed ning paljud riigid on ajaloo jooksul olnud vastamisi demokraatia puudustega. Siiski näevad Suurbritannia ja Prantsusmaa tänaseni demokraatlikku süsteemi.

#Demokraatia tähendus

Demokraatia võimaldab inimestel valida oma liidreid ning hääletada seaduste ja poliitiliste otsuste üle. Kuigi see on keeruline süsteem, võimaldab see inimeste vabasse õigustesse ja väärtustesse uskuda, kaitstes nende põhiõigusi.

#Briti demokraatia areng

Briti demokraatia arengule on kaasa aidanud mitmed tegurid. Üks neist peamistest teguritest on ajalooline areng. Briti demokraatia algab 1215. aasta Magna Carta allkirjastamisega, mis tagas kodanike põhiõiguse kiirele kohtulikule õigusemõistmisele. Kuid toonane süsteem keskendus peamiselt eliidi õigustele, samal ajal kui enamik rahvast jäid võimust ilma.

#Prantsuse demokraatia areng

Prantsusmaa oli üks esimesi riike, mis hakkas oma riigi poliitilist süsteemi demokratiseerima. Prantsuse demokraatia ajalugu algab 1789. aastal Prantsuse revolutsioonist. Selle revolutsiooni käigus kaotati absoluutne monarhia ning loodi inimese õigused ja vabadused. Seejärel loodi Prantsuse esindusasutus, millele anti seadusandlikud volitused.

#Briti ja Prantsuse koostöö

Kuigi Suurbritannia ja Prantsusmaa on ajaloos sageli lahkhelidele jäänud (näiteks Napoleoni sõdade ajal), on need kaks riiki suutnud oma erinevusi lahendada demokraatia toetamise kaudu. Koostöö demokraatia suunas on oluline Suurbritannia ja Prantsusmaa ajaloos toimunud poliitiliste muutuste tagamiseks.

#Järeldus

Lõpetuseks võiks öelda, et Suurbritannia ja Prantsusmaa edukas demokraatia säilimine on tulemus läbimõeldud poliitilistest otsustest ja tugevast riigistruktuurist. Kuigi nende riikide ajalugu on olnud keeruline, on neil õnnestunud presidendi teostada demokraatlikku süsteemi, mis on tänaseni püsinud.

Käesolevas artiklis oleme vaid lühidalt puudutanud Suurbritannia ja Prantsusmaa demokraatia arengut ja koostööd. Siiski on neil riikidel olnud väga omavahelist ajalugu, millest on välja kasvanud tugev demokraatia süsteem. Need riigid näitavad, et koostöö ja demokraatia omavaheline seos on oluline selleks, et tagada õiguste, vabaduste ja võrdsuse jätkuv säilimine.