Nullkulu

Nullkulu

miks puhkes külm sõda?

Miks puhkes külm sõda?

Külm sõda oli tegelikult ajalooliselt pikaajaline protsess, mis algas juba pärast Teist maailmasõda ning kestis pea pool sajandit kuni 1991. aastani, mil Nõukogude Liit lagunes. See protsess oli põhjustatud paljudest faktoritest, nagu ideoloogilised vastuolud, maailmavaateline lahkheli ja geostrateegilised huvid. Külm sõda oli poliitiline võimuvõitlus kahe peamise bloki, Nõukogude Liidu ja Lääneriikide vahel.

Külm sõda oli üks ajaloo pikimaid ja kõige tõsisemaid rahvusvahelisi konflikte. Selles kahe mõjuvõimu ja ideoloogia vahelises võitluses tabasid pinged kõrgeimas punktis USA ja Nõukogude Liidu suhted. Sel ajal võitlesid kaks sõjalist superjõudu, kes valitsesid maailma peaaegu poolel ja kontrollisid tuumarelva.

Mis viis külm sõja plahvatuseni?

Küsimus on keeruline, kuid saame siiski tuua välja mõned peamised põhjused. Esimene oluline tegur oli ideoloogiline erinevus kahe bloki vahel. Nõukogude Liidu kommunistlik süsteem esindas sotsialismi, samas kui Lääne demokraatlikus süsteemis domineeris kapitalism. Läänel oli kriitiline suhtumine marksismi ideoloogiasse, samas kui kommunistlikud riigid olid USA süsteemi ja kapitalismi vastu.

Teine oluline faktor oligeostrateegiline huvi. USA domineeris ülemaailmset majandust ning olulisi geostrateegilisi piirkondi, nagu Euroopa, Jaapan ja Korea poolsaar. Nõukogude Liidu huvi piirdus peamiselt Ida-Euroopa ja Kesk-Aasiaga, kus nad suutsid kontrollida mõningaid satelliitriike.

Kolmas tegur oli võidujooks tuumarelvade väljatöötamise ja nende valduse saamiseks. Tuumarelvade olemasolu võimaldas kiiret ja hirmutavat mõjuvõimu ning oli üks võimsamaid vahendeid rahvusvahelises poliitikas.

Kokkuvõte

Külm sõda oli tõsine rahvusvaheline konflikt, mis kestis peaaegu pool sajandit. Selle põhjused olid paljuski ideoloogilised, maailmavaatelised ja geostrateegilised. Seda iseloomustas poliitiliste ja sõjaliste pingete kõrge tase kahe peamise bloki, Nõukogude Liidu ja Lääneriikide vahel. Kuigi mõlemad pooled valmistasid ette võimalikku sõjalist konflikti, ei tulnud see kunagi avalikuks väljakuulutamiseks, kuid see mõjutas tõsiselt maailma ajalugu.