Nullkulu

Nullkulu

mida peab oskama 3 aastane laps?

“Mida peab oskama 3 aastane laps?”

Lapse arengus on iga etapp omamoodi oluline, kuid kolmandal eluaastal toimuvad lapses paljud muutused, mistõttu on vanemate jaoks oluline teadlik olla, milliseid oskusi peaksid nende lapsed selles eas omandama.

Arenduslikud oskused
Kolmandal eluaastal on laste kehaline areng suurenenud, mis tähendab, et lapsel peaks olema parem tasakaal ja füüsiline koordineerimine. Arenduslikult peaks 3-aastane laps olema võimeline:
• Ronima, hüppama ja jooksma.
• Palli tagasi viskama ja kinni püüdma.
• Kruvikupea keerama, ehitisklotsidega mängima ja puslesid lahendama.
• Kasutama pintslit värvides, joonistades ja värvilistega klammerdades.

Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused
Kolmandal eluaastal hakkavad lapsed rohkem suhtlema ning saavad aru ka omaenda ja teiste tundestest. Emotsionaalselt ja sotsiaalselt on lapsel oluline:
• Mängimine teiste lastega, jagamine ja koostöö.
• Oma tundeavaldusoskuste parandamine – näiteks oskab väljendada oma pahameelt ilma agressiivselt käitumata.
• Kuulama teisi ja võtma teiste tundeid arvesse.
• Empaatiavõime arendamine.

Kõne ja keel
Kolmandal eluaastal arenevad lapse kõne ja keel väga kiiresti. Lapse keeleliselt arengulisel tasemel peaks olema:
• Oskus mõista lihtsaid korraldusi ja küsimusi.
• Kohanev sõnavara – suurem hulk sõnu ning ka lihtsate fraaside kasutamine.
• Oskus hääldada sõnu õigesti.
• Lõbusate lugude jutustamine ning teiste lastega vestlemine ja mängimine.

Isehoolitsus
3-aastane laps peaks järk-järgult saama iseseisvamaks. Isehoolitsusoskuste arendamine on eriti oluline, kuna see suurendab läbikäimist teistega ning lapse eneseusk. Kolmandal eluaastal peaks laps suutma:
• Riidessepanek, riietele nupukaartide kinnitamine.
• Püksinööpide avamine.
• Enda toitmisel lihtsate toitudega iseseisvalt hakkama saada.
• Kontrollida vajadusel oma hügieeni.

Muud oskused
Lisaks peamistele oskustele peaks kolmeaastaseks saades laps olema:
• Teadlik sellest, kes ta on ja mis temaga juhtub.
• Huvi maailma vastu – näiteks mängud loomadega ning teiste ekspeditsioonide korraldamine.
• Oskus õppida ja uurida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 3-aastase lapse areng on tõesti kiire ning vanemad peaksid olema teadlikud kõigist eespool toodud oskustest, mida nende laps selles vanuses peaks omandama. Oluline on meeles pidada, et igal lapsel on erinev kiirus ning kõik arenevad erinevalt, seetõttu tasub arsti poole pöörduda, kui teil on mingeid muresid teie lapse arengus.