Nullkulu

Nullkulu

kus on möödasõit keelatud?

Kus on möödasõit keelatud: räägime selle põhitõdedest

Möödasõit keelatud on üks liikluseeskirjade olulisemaid keelde Eesti teedel ning selle eesmärk on tagada turvalisus ja sujuv liikluse voog. Kui olete kunagi sõitnud maanteedel või linnatänavatel, võite märganud teravaid märke, mis teatavad “Möödasõit keelatud”. Kuid mis on tegelikult möödasõit keelatud, millal see keel tahab öelda meile midagi ja kuidas see meid mõjutab? Selle artikli eesmärk on anda vastused nendele küsimustele.

Möödasõit keelatud definitsioon

Möödasõit keelatud tähendab, et sõidukijuht ei tohi teisel sõidukil mööduda antud teelõigul. See keeld kehtib tavaliselt teatud lõikudel teelt, kus võib olla raske või ohtlik mööduda teistest sõidukitest. Tavaliselt on need kohad, kus tee on kitsas, kurvilised või vasakpöörded, ning neid keelde võib näha nii linnatänavatel kui ka maanteedel.

Möödasõit keelatud märgid

Siiamaani oleme teada saanud, mida möödasõit keelatud tähendab, aga kuidas seda märkame? Möödasõit keelatud märk on valge tikutopsi kujutis koos diagonaalselt läbiva punase löögipiirikuga, mis asub teel paremal pool. Tavaliselt võib seda märki leida teepiiride lähedusest, kusjuures nende vahekaugus peab olema vähemalt 100 meetrit. Teine võimalus möödasõit keelatud kohta infot leida on liiklusmärkide raamatust või sõiduki juhendist. Kuid on oluline meeles pidada, et nii märk kui ka raamat tuleks enne sõitu üle vaadata.

Miks on möödasõit keelatud oluline?

Möödasõit keelatud keelde järgimine on äärmiselt oluline. Eriti nendes piirkondades, kus liiklus on tihe, näiteks linnades või maanteedel. Möödasõit keelatud eesmärk on tagada turvalisus kõigile liiklejatele, et vältida ootamatuid ja ohtlikke liiklusolukordi. See aitab hoida sõidukijuhid tasakaalus, vältida kiiruse ületamist, tagada sujuv liikluse voog ning vältida õnnetusi.

Millal on möödasõit keelatud?

Möödasõit keelatud keeld on tavaliselt märgistatud nii eesseisva sõiduki tagumisel kui ka küljel. Siin on mõned olukorrad, kus möödasõit keelatakse:

– kitsad ja kurvilised teelõigud
– raudtee- ja sillaülesõidud
– linna- või külatänavad kitsaste teega
– lasteaedade ja koolide lähedus
– ühissõidukite peatuste piirkond
– ohtlikud teelõigud, kus on näiteks tihedalt käidavad jalakäijate alad või ristmikud.

Kokkuvõte

Möödasõit keelatud on oluline liikluseeskiri, mis tagab sujuva ja turvalise liikluse Eesti maanteedel, linnades ja külades. Selle järgimine on äärmiselt tähtis, et vältida ohtlikke olukordi ja tagada kõikide liiklejate turvalisus. Seega kui näete liiklusmärki “Möödasõit keelatud”, järgige seda alati, et tagada rahulik ja ohutu liiklus.}}