Nullkulu

Nullkulu

kuidas teha äriplaani?

Kuidas teha äriplaani?

Äriplaan on oluline dokument, mis aitab ettevõtte juhtidel tulevikku kujundada. Selle abil saab kindlaks määrata ettevõtte eesmärgid, strateegia ja kulud ning tagada, et kõik tegevused ja otsused on kooskõlas nende eesmärkidega. Seetõttu on äriplaan üks olulisemaid dokumente ettevõtte edu saavutamisel ja säilitamisel.

Äriplaani ettevalmistamine

Enne kui hakkad äriplaani koostama, pead teadma, millele see tugineb. Esiteks pead selgitama, mida sinu ettevõte tegema hakkab ja millist probleemi see lahendab. Seejärel pead määratlema sihtrühma, kellele toode või teenus suunatud on, ja hindama oma konkurentide tugevust ja nõrkusi.

Tähtis on ka välja selgitada oma toote või teenuse unikaalsed müügiargumendid. Miks võiks kliendid just sinu ettevõtte tooteid või teenuseid eelistada? Mida saab sinu ettevõte vastu panna konkurentidele, kes pakuvad sarnaseid tooteid või teenuseid?

Äriplaani aluseks on finantsandmed, mis peavad olema usaldusväärsed ja realistlikud. Ehkki esialgu on keeruline ennustada, kui palju müüki sinu ettevõte teha võiks, on see siiski vajalik. Kõigepealt tuleks hinnata, kui suured on kulud ja millised on peamised väljaminekud.

Äriplaani struktuur

Ettevõtete äriplaanid võivad olla erineva struktuuriga ja sisaldada erinevat teavet, kuid kindlasti tuleks ära märkida järgmised punktid:

– Ettevõtte ülevaade: mis on ettevõtte missioon ja visioon ning mida firma teeb.
– Turg ja konkurents: millised on turgu valitsevad trendid ja milline on ettevõtte positsioon selles turus.
– Toote või teenuse ülevaade: mida firma toodab või pakub, millised on toote või teenuse omadused/eesmärgid jne.
– Turundusstrateegia: kuidas toodet/teenust müüakse, milline on hinnastamine, turunduskava, millised on müügikanalid.
– Finantsplaan: millised on kulud, rahavoog, kust raha tuleb, vajalikud investeeringud.

Äriplaani kirjutamine

Pole tähtis, kas kirjutad äriplaani ise või palkad selle jaoks professionaali, alati tuleks pidada silmas mõningaid põhireegleid. Äriplaani peab olema konkreetne, arusaadav ja veenev.

Arvestada tuleks ka sellega, et äriplaan peaks olema lühike ja ladusalt loetav. Pikemaid kirjeldusi võib lisada manuste või lisanduvate dokumentide kaudu.

Kokkuvõtteks

Äriplaani kirjutamine võib olla keerukas, kuid see on vajalik, et teie ettevõte saavutaks edu. Kui olete selgitanud, mida sinu ettevõte tegema hakkab ja millist probleemi see lahendab, teavitanud, milline on sinu toote või teenuse unikaalsus, hinnanud konkurentide tugevusi ja nõrkusi ning vastuseks nendele punktidele lisanud finantsandmed, oled valmis liikuma edasi ja koostama struktureeritud äriplaani. Soovitav on koostada äriplaan kindlate juhiste järgi ja tellida oma ärivaldkonna spetsialist, kes tagab sulle taskukohase ja õige planeerimisstrateegia.