Nullkulu

Nullkulu

kuidas satuvad mineraalained mulda?

Kuidas satuvad mineraalained mulda?

Muld või pinnas on nii inimeste kui ka taimede jaoks eluliselt oluline vahend, sest see annab taimedele toitaineid ja säilitab vett. Muld sisaldab palju mineraale, sealhulgas rauda, kaaliumi, naatriumi, fosforit ja magneesiumi. Kuidas satuvad need mineraalained mulda? Selle artikli eesmärk on sellele küsimusele vastata ning rääkida, kuidas muld võtab vastu ja säilitab mineraalaineid.

Muld on looduslik segu, mis koosneb tuhandetest osakestest, mis erinevad suuruse, kuju ja keemiliste omaduste poolest. Mineraalained mullas on selle osakeste koostisosad ja neid leidub erinevates kontsentratsioonides. Lisaks sisaldab muld ka huumust, orgaanilist ainet, mis tuleb taimede ja loomade lagunemisest.

Mineraalainete allikad

Muld ei ole mineraalide esmane allikas, sest nagu teistestki orgaanilistest ja anorgaanilistest materjalidest, moodustavad mineraalained mullas pika ajaloo jooksul. Umbes pool kogu maakoores leiduvatest mineraalidest on silikaadid, kivimina ainete seondumised, mis ei lahustu vees ega lihtsates hapetes. Kui silikaadid lagunevad, vabanenud mineraalid lagunevad veelgi, et toota teisi mineraale, nagu näiteks savid, oksiidid ja karbonaadid.

Lisaks silikaatidele vabaneb mulda ka mineraalaineid vulkaaniliste tegevuste, liustike liikumise ning erosiooni tulemusel. Näiteks vulkaaniline tuhk sisaldab palju mineraalaineid, mis hiljem satuvad mullasse.

Mineraalide transportimine mullasse

Mineraalide liikumine mulda sõltub paljudest faktoritest, nagu näiteks kivimite tüüp ja koostis, teiste mulda satuvate ainete (orgaaniliste ainete, veenide, jne) olemasolu ja liikumine. CEC (katioonide vahetuse võime) määrab mulla võime talletada vett ja lahustada mineraale. Kui mullas on palju negatiivselt laetud osakesi, nagu näiteks savi, on positiivselt laetud mineraalid tavalisel tasemel. Kui see CEC on kõrge, mis tähendab et muld suudab siduda positiivseid ioone, lagunevad mulda madalamal kontsentratsioonil. Taimed kasutavad neid ioone kasvamiseks ja arenguks.

Muldade säilitamine

Mullal on ka vett hoidvate omadus, mis võimaldab taimejuurtel vett kätte saada. Niisked tingimused võivad siiski põhjustada muldade liikumist, kuid säilitades mineraalide kontsentratsiooni. Kuivades tingimustes võib see mõjutada taimekasvu, sest mulla vee hoidmise võime väheneb.

Muld talletab mineraale erinevatel viisidel. CEC-ile jõudes liiguvad positiivselt laetud mineraalid läbi mulda. Suurema CEC-ga muld võib tihendada positiivselt laetud mineraale, mis võimaldab neil säilitada madalat kontsentratsiooni mullas.

Mulla happesus on üks keskkonnateguritest, mis võivad mõjutada mineraalainete kättesaadavust. Happelasemates tingimustes on ferriidi kontsentratsioon liiga laialt levinud, mis soodustab alumiiniumi ja mangaani vabanemist. Happelisemad tingimused võivad kaasa tuua ka mikroobide elutegevuse aeglustumise, mis võib vähendada orgaaniliste ainete lagunemise tõhusust.

Kokkuvõte

Mineraalid satuvad mulda igal sammul läbi paljude looduslike protsesside ning töötlemise. Mullal on võime siduda erinevaid mineraale ja säilitada teatud aja vältel nende kontsentratsiooni. Seda seetõttu, et nende mineraalide vabanemine sõltub ka hapniku kättesaadavusest ja niiskuse tasemest. Muld on kompleksne keskkond, kus mitmed faktorid mõjutavad mineraalide kättesaadavust ning taimede kasvu ja arengut. Seetõttu on oluline mullade haldamise käigus püüelda optimaalse mineraalide sisalduse ning taimede vajaduste tasakaalu poole, et tagada tervislik ja elujõuline muld.