Nullkulu

Nullkulu

kuidas laheb?

Kuidas laheb? Kuidas küsida selle kohta Eesti keeles

Kõigepealt tuleb selgitada, mida küsimus “kuidas laheb?” üldse tähendab. Eesti keeles on tegemist tavalise tervitusfraasiga, millega küsitakse, kuidas on inimese elu või olukord läinud. Kuigi inglise keeles on tervitusfraasiks sageli “how are you?”, siis eesti keeles tavaliselt seda kasutama ei hakata. Selle asemel küsitakse pigem “kuidas läheb?” või ka “kuidas elu läheb?”.

Kuidas seda küsimust küsida? Selleks, et öelda või küsida midagi keeles korrektselt, on oluline paigutada sõnad õigesse järjekorda. Eesti keeles on tavaliselt subjekt, verbi ja objekti järjekord nagu enamikus Euroopa keeltes. Seega küsitakse “kuidas läheb?” sõnasõnaliselt nii: kuidas (adverb) läheb (verb) ?.

Kuidas vastata küsimusele, kuidas laheb? Kõige lihtsam vastus oleks “hästi” või “ei lähe sugugi hästi”. Kuid tihti tahetakse kuulda rohkemat ja seetõttu tuleks vastata lühidalt, kuid konkreetsetes sõnades, kuidas elu või olukord on. Näiteks võib vastata “mul on tööga üsna palju tegemist, kuid kõik kulgeb plaanipäraselt” või “mul on olnud rasked ajad, kuid leian ikka jõudu, et edasi liikuda”.

Kuidas saada rohkem vastuseid? Kui soovite inimeselt rohkem informatsiooni saada, siis võite küsida konkreetsemaid küsimusi. Näiteks võib küsida “kuidas on viimasel ajal su tervis olnud?” või “kuidas on sul uue töökohaga läinud?”. Sellised küsimused annavad inimesele võimaluse avaldada enda kohta veel rohkem infot.

Eesti keeles on kombeks tavaliselt ka midagi vastu küsida. Seega võib vastata “hästi, kuidas sinul läheb?” või “ei lähe eriti hästi, aga ma ei taha sellest praegu rääkida, kuidas sinul läheb?”. Selline vastamine näitab, et olete huvitatud ka vastaspoole elust ja soovite temast teada saada rohkem infot.

Kokkuvõtteks võib öelda, et küsimus “kuidas laheb?” on lihtne, kuid samas oluline osa keelekasutusest. Korrektne küsimuse küsimine ja vastamine avab uksi uutele suhetele ning aitab saavutada edulugu nii isiklikus elus kui ka tööalaselt. Seega õppige seda küsimust küsima ja vastama ning leidke uusi võimalusi enda jaoks.