Nullkulu

Nullkulu

kuidas kontrollida vesiniku puhtust?

Kuidas kontrollida vesiniku puhtust

Vesinik on kergeim keemiline element ja üks kõige rohkem kasutatud gaase maailmas. Vesinikku kasutatakse mitmel otstarbel, alates kütuseks rakendamisest kuni vee varustamise ja tööstussektori kasutamiseni. Kuid sellises ulatuslikus kasutamises on tulemuseks ka madala kvaliteediga vesinik, mis võib olla ohtlik. See artikkel annab selle kohta põhjaliku juhendi ja soovitused.

Vesiniku puhtuse mõõtmine

Vesiniku puhtust mõõdetakse tavaliselt ppm (osakest miljoni kohta) ja on esindatud gaasivalemiga H2. Puhast vesinikku võib leida erinevatest allikatest, nagu näiteks:

– Elektrolüütiline vesinik: seda toodetakse elektrolüüsiga veest ja võib olla väga puhas – umbes 99,9995% puhtusega.
– Petrooliumi toodetud vesinik: seda valmistatakse rafineerimisprotsessi käigus ja selle puhtus varieerub 90–99,95% vahel.
– Gaasiparandusvesinik: kasutatakse katalüütilisi meetodeid süsiniku eemaldamiseks gaasi jääkidest, et saada veelgi puhtam vesinik.
– Muud keemilised meetodid: nagu näiteks veeaur, puhastatud gaasid jne.

Puhastatud vesiniku puhtus on kriitiline, sest see mõjutab nii selle kasutamise määra kui ka tugevust rakendamisel. Näiteks veevarustuses võib madala puhtusastmega vesinik põhjustada korrosiooni või reageerida teiste materjalidega, põhjustades pingeid ja purunemisi gaasijuhtmetes.

Mõõteseadmed

Mõõtegaasianalüsaator on kõige tavalisem meetod vesiniku puhtuse mõõtmiseks. Analüsaator sisaldab tavaliselt kahte elektroodi ja H2 eraldub vesinikku ühendavast materjalist (nt katood). Elektrooniliste seadmete abil mõõdetakse vesinikusisaldust ja saadakse hinnanguline kogus osakesi miljoni kohta.

Kasulikud näpunäited

– Enne kasutamist tuleb vesiniku puhtust alati kontrollida ja tagada, et see vastab teie nõuetele. Vajadusel saate seadmete lihtsaid reguleerimisi ja kalibreerimisi.
– Kui teil on kahtlusi vesiniku kvaliteedi suhtes, pidage nõu kvalifitseeritud kompetentsega.
– Veenduge, et teile on esitatud usaldusväärne testitulemus, enamik mõõteseadmed võivad olla tundlikud õhu sisalduse ja muude keskkonnamõjude suhtes.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks on kõige olulisem tagada vedelkütuste ja gaaside kvaliteet erinevates tööstusharudes. See artikkel keskendus vesiniku puhtusele ja kuidas seda mõõta. Täpne puhtuse mõõtmine on võtmetähtsusega seoses turvameetmetega ning kulude vähendamisega pikemas plaanis. Veendu alati, et teie kasutatav vesinik on maksimaalselt puhas ja vastab kõrgetele standarditele.