Nullkulu

Nullkulu

kuidas abieluvaraleping kaitseb osapoolte õigusi?

Kuidas abieluvaraleping kaitseb osapoolte õigusi?

Abielu on üks tähtsamaid elusündmusi, millest paljud unistavad ja mille jaoks nad valmistuvad põhjalikult. Abielu sõlmides annavad paarid üksteisele lubaduse elu lõpuni kokku hoida, teineteist armastada ja toetada. Selles suhtes on abielu kahe inimese vaheline liit, mis võib mõjutada nende elusid mitmel viisil. Kuid samas võib abielu võtta päris palju aega ja vaeva osapoolte varade ja kohustuste selgeks tegemiseks.

Just selles osas võib abieluvaraleping tõestada end vajaliku ja olulise vahendina, et tagada abikaasade õiguste kaitse abielu kestmisel ja ka lahutuse korral. Järgnevalt tutvustame üksikasjalikult, kuidas abieluvaraleping aitab osapoolte õigusi kaitsta.

Mis on abieluvaraleping ja miks seda koostada?

Abieluvaraleping ehk abieluleping on kokkulepe kahe abikaasa vahel, mis sätestab nende vara jagamise ja ülesanded abielu kestel. Abieluvaralepingu koostamine ei ole kohustuslik, kuid see võib olla kasulik, kui abielu kestel tekib vajadus tekkinud olukorra lahendamiseks.

Miks peaks abieluvaraleppe koostamise peale mõtlema? Abieluvaralepingu peamine eesmärk on abikaasade õiguste kaitse, kuna see leping võib hõlmata varade, kohustuste, võlgade ja muude aspektide kokkuleppeid. Lepingu koostamisel võivad osapooled kokku leppida, milline vara kuulub abikaasa isikliku varana ja milline vara on nende ühine abieluvara. Lisaks määratletakse lepingus teatud juhtudel ka, kuidas ühises varas toimida.

Abieluvaraleping võimaldab osapooltel vabalt valida oma vara jagamise ja selle muutmisel lahutuse korral. Seevastu lahutuse korral, kus sellist lepingut ei ole sõlmitud, kohaldatakse abieluseaduse sätteid, mis võivad osapoolte õigusi ja kohustusi piirata.

Millised on abieluvaralepingu liigid?

Enne abieluvaraleppe koostamist peaksid osapooled teadma, millised lepinguliigid on olemas, sest lepinguliik määrab, milline vara on ühine vara ja milline vara kuulub isikliku varana.

Abieluvaralepingu koostamisel võib valida kahe lepinguliigi vahel – eristaatusega või ühisvaraatusega abieluvaraleping. Eristaatusega abieluvaralepingu kohaselt jääb igal abikaasal kogu oma isiklik vara isiklikuks abieluvaraks. Ühisvaraatusega abieluvaralepingu kohaselt kuulub kogu vara abikaasade vahel esitatud kokkuleppe alusel kummalegi poole võrdselt.

Millised on abieluvaralepingu mõjud?

Nagu eespool mainitud, võib abieluvaraleping kaitsta osapoolte õigusi abielu kestel ja ka lahutuse korral. Abieluvaralepingu koostamine võib aidata säilitada suhte harmooniat, leevendada tulevikus halvade situatsioonide emotsionaalset mõju ja tagada õiglase ning kaalutletud otsuse .

Lisaks kehtib abieluvaraleping ka siis, kui lahutus tuleb ning selles olukorras on abieluvaralepingul tõeline tähtsus. Kuna lepingus on osapooled omavahel kokku leppinud varade jagamise ehk nö konksudega, mis juba lahutuse järgselt raha hulaga ei kaasne. Seega võib see säästa palju aega ja raha.

Järeldus

Abieluvaraleping kaitseb abikaasade õigusi ja tagab nende varade õiglase jagamise. See leping võib samuti olla abiks suhte säilitamisel ja konfliktide ennetamisel. Lepingu koostamine eeldab osapoolte avatud ja ausat suhtlemist, selge ülevaate abieluvarast ja mõistlikku ettenägelikkust. Abieluvaralepingu koostamine on tark ja vajalik otsus, mis võib proovida olla kasulik tulevikus.