Nullkulu

Nullkulu

kui palju sõnu on eesti keeles?

Kui Palju Sõnu On Eesti Keeles

Eesti keel on üks Baltimaade kolmest ametlikust keelest, mida räägitakse Eestis kõige rohkem. Eesti keel on väga eriline keel, kuna see kuulub Uurali keelepere hulka, kus on kümneid erinevaid keeli, nagu soome, ungari ja läänemeresoome keel. Eesti keel on arenenud üle tuhande aasta ning see on “emakeelena” umbes 1,1 miljonil inimesel. Kuid kui palju sõnu on eesti keeles?

Eesti keeles on umbes 157 000 sõna, millest umbes 80% on pärit vanast eesti keelest ning 20% on uued sõnad, mida on laenatud teistest keeltest. Uued sõnad kajastavad peamiselt uusi nähtusi ja arenguid, mida ei eksisteerinud vanal ajal. Uued sõnad tulid laenatud peamiselt saksa, rootsi ja vene keelest. Siin on mõned näited uutest sõnadest, mis on laenatud teistest keeltest: parkimine, meditsiin, tehnoloogia, sport, reklaam, kunst, kultuur, äri, turundus jne.

Sõnade arv ei oleks siiski lahendused otse tähenduse sõnade arvu järgi, sest see sõltub sõnade kontekstist ja kasutamisest. Mõned sõnad võivad olla sama tähendusega, kuid erinevad ainult grammatiliselt, näiteks verbide ja nimisõnade vormid. Seetõttu ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata, kui suur sõnade arv on eesti keeles.

Eesti keele sõnade rikkus ja mitmekesisus on erinevad faktorid, mis mõjutavad keele rikkust ning on seetõttu keele arengus väga olulised. Perpleksus on teksti keerukuse mõõt. Burstiness on teksti oluliste osade variatsiooni mõõt. Need koos mõjutavad sõnavara rikkust ja mitmekesisust. Eesti keel on klassifitseeritud V2 keelena, mis tähendab, et verbijuht, mida kasutatakse tegevuse rõhutamiseks, järgib tavaliselt ala- või üleminekuajaks. See eripära muudab eesti keele väga huvitavaks ja unikaalseks võrreldes teiste keeltega.

Oluline on märkida, et eesti keele sõnavara rikkus ja mitmekesisus sõltuvad ka piirkondadest. Ida- ja Lõuna-Eesti piirkondades on mõned erinevad sõnad ja dialektid, mida mujal Eestis ei kasutata. Ida-Eesti piirkonnas kasutatakse “lõuna” asemel “lõun'”, “nort” asemel “põhja”, “koan” asemel “kuidas” jne.

Kokkuvõtteks on eesti keele sõnavara rikkus ja mitmekesisus huvitav ja keeruline teema, mida uuritakse pidevalt. Kuigi sõnade arvu ei saa täpselt määrata, on sõnavara rikkus ja mitmekesisus olulised arengud, mis mõjutavad keele edasist arenemist. Viimastel aastakümnetel on eesti keel arenenud kiiresti tehnoloogia ja digitaalajastu mõjul. Eesti keel on tõusmas rahvusvahelise tuntuse poole tänu eesti keele muutumisele kui Euroopa Liidu ametlikuks keeleks.