Nullkulu

Nullkulu

kui palju on maailmas keeli?

Maailmas olevate keelte arv: Kas see on muidugi päriselt tõsi?

Maailm on interaktiivne koht, kus inimesed suhtlevad igas keeles. Kuid selle kõige keerukamate ja huvitavamate faktide hulka kuulub keelte uskumatu arv maakera erinevates paikades. Näiteks, kui mitu keelt on maailmas olemas? Sellele küsimusele vastamine oleks keeruline, kuid mõned andmed näitavad, et maakeral on üle 7000 erineva keele.

Erinevatel aegadel on inimesed uurinud ja püüdnud hinnata, kui palju keeli on maailmas. Kuid keelte talletamiseks ei ole mingit ühtset määratlust ning seega, on erinevatel uurijatel erinevad arvud. Kuid lähme sügavamale ja uurime, milliseid andmeid on selles valdkonnas levinud.

Enamik keeli on olemas kohalike kogukondade sees, kus nad on kandunud põlvkonnalt põlvkonnale, säilitades oma kultuuri ja mõtlemisviisi. Siiski võivad samad keeled olla olemas erinevates riikides, sõltuvalt erinevatest dialektidest või kohalikest variantidest. Lisaks, üks keel võib samuti sisaldada erinevaid murreid ja aktsente, mille põhjal, on mõnikord keeruline öelda, kas see on eraldi keeleks või variant keelest.

Üheks mitmetest probleemidest keelte arvu hindamisega on see, et inimesed üle maakera räägivad sama keelt. Näiteks Inglise keel on laialdaselt räägitav keel üle maailma, kuid Inglise keele oskus ei tähenda, et need inimesed räägivad sama inglise keelt, mis võib olla levinud USA-s, Suurbritannias või Austraalias.

See tähendab, et keele arvu määramiseks, peame me selgelt määratlema, milline keel on erinev ja milline on sama keele variant. Vastavalt Ethnologue’i keeleuurijatele, peaks keel olema pigem unifikaatne üksus, mis sisaldab üksikasjalikku grammatikat, sõnavara, õigekirja ja muusikalist aspekti. Lisaks, keel peaks olema identiteedi ja kultuuri säilitamise võtmeaspektiks kogu kogukonnale.

Kui me arvestame seda määratlust, siis Ethnologue arvates peaks olema maailmas umbes 7,117 keelt. Samas on 23 neist „kunstkeeled“, mis on kunstlikult loodud, nagu esperanto ja lojban, ja pole tavalistes kõnekasutuses. Seetõttu on reaalne keelte arv, mida kõnelevad inimesed, väiksem, umbes 7,094.

Siiski ei ole need arvud lõplikud. Mõned teadlased usuvad, et maailmas on palju rohkem keeli kui need numbrid näitavad. Näiteks, kuna uut keelt rääkiv inimene, saab kergesti loodud oma keele, kui ta seda soovib. Viimastel aastatel on internet suurendanud selliste uuenduslike keelte levikut, millest paljud on võõrkeeleõppe-stsenaariumid, mis on mõeldud efektiivseks ja lühemaks keele praktikaks.

Lõpuks, palju keeli on maailmas? Kahjuks on see küsimus, millele pole täpset vastust. Kuid üks on kindel – meie mitmekesisuses ja erinevates keeltes on jõudu, mis liidab meid kõiki kokku. Maailma erinevate kultuuride kohtumine paneb aluse meie suurtele edudele ja arengule, sest iga keel peegeldab oma kõneldava kogukonna rikkalikku kultuuripärandit. Seega, laske meil rääkida oma keelt, et hoida ja edasi arendada kõik need eriline omadused ja ideed, mille me oleme saanud läbi meie elu.