Nullkulu

Nullkulu

kui kaua saab olla haiguslehel?

Kui kaua saab olla haiguslehel

Haigusleht on meditsiiniline dokument, mis vabastab töötaja tööülesannetest ajutiselt, kui ta on haige või vigastatud. Haiguslehe puhul on aga oluline märkida, et see pole töötaja kohustuslik õigus, vaid tööandja heatahtlikkus. Seega võib tööandja otsustada, kas ta aktsepteerib töötaja haiguslehte või mitte, kuid see otsus peab olema põhjendatud.

Kui pikalt on võimalik olla haiguslehel

Haiguslehe kestus sõltub haigusest või vigastusest, mille tõttu töötaja haiguslehel on. Tavaliselt kestab haigusleht kuni kolm päeva, mille jooksul töötaja saab oma tervist parandada. Samuti on haiguslehe kestus erinevad olenevalt töötaja tervislikust seisundist.

Kui haigusleht kestab kauem kui kolm päeva, peab töötaja esitama perearsti tõendi töövõime kohta. Töövõime hindamise tulemused määravad, kui pikalt on töötaja võimeline tööd tegema ja millist tööd saab ta teha. Töövõime hindamise tulemuste alusel võib töötaja olla haiguslehel kuni 24 kuud.

Millal tuleb esitada tõend töövõime kohta

Töötaja peab esitama tõendi töövõime kohta tööandjale hiljemalt 14 päeva jooksul alates haiguslehe lõppemisest. Kui töötaja ei esita tõendit õigeaegselt, võib tööandja lõpetada töötaja töölepingu.

Kui töötaja ei suuda pikema aja jooksul tööd teha, võib tööandja pakkuda talle osalist töövõimet. See tähendab, et töötaja saab teha vähem tööd ja tema töötasu väheneb vastavalt tehtud töömahule.

Mida teha, kui tööandja haiguslehte ei aktsepteeri

Kui tööandja ei aktsepteeri haiguslehte ilma põhjenduseta, võib töötaja käia arsti juures. Kui haigla või perearst kinnitab, et haigusperiood kestab kauem, saab töötaja korraliku haiguslehe. Kui tööandja keeldub haiguslehte aktsepteerimast, võib töötaja sellest teatada tööinspektsioonile.

Lõppsõna

Haigusleht on oluline töötaja ja tööandja vahelises suhtluses, mis annab haigele inimesele võimaluse taastuda ilma oma tööd kaotamata. Selle kestus sõltub haigusest, tervislikust seisundist ja töövõimest, mis määravad, kui pikalt töötaja saab olla haiguslehel.

On oluline märkida, et haigusleht pole töötaja õigus, vaid tööandja heatahtlikkus ning tööandja otsustab, kas töötajale antakse haigusleht või mitte. Töötaja peab esitama töövõime tõendi hiljemalt 14 päeva jooksul pärast haiguslehe lõppemist. Kui tööandja ei aktsepteeri haiguslehte ilma põhjenduseta, võib töötaja pöörduda arsti poole või teavitada tööinspektsiooni.