Nullkulu

Nullkulu

kes võib sõlmida liikluskindlustuse lepingu?

Kes Võib Sõlmida Liikluskindlustuse Leping?

Liikluskindlustus on Eesti seaduste järgi kohustuslik sõidukitele, mis viibivad avalikel teedel. Enamasti nimetatakse seda ka kaskokindlustuseks. Kindlustuse sõlmimine on protsess, kus kindlustusvõtja saab kindlustuslepingu abil kaitse sõidukile võimalike õnnetuste, varguste või kahjustuste korral. Kuid kes võib sõlmida liikluskindlustuse lepingu, millistes olukordades on see vajalik ning kuidas seda teha?

Sõiduki omanik

Liikluskindlustuse lepingu sõlmimise kohustus lasub sõiduki omanikul. Kui sõidukil on mitu omanikku, siis on kohustusliku kindlustuse lepingu sõlmimine iga omaniku jaoks eraldi. Omanik saab kindlustuslepingu sõlmida nii ise kui ka volitatud isik tema eest.

Juriidilised isikud

Kohustusliku liikluskindlustuse lepingu sõlmimise kohustus lasub ka juriidilisel isikul sõiduki kasutamise eest. Juriidilise isiku poolt sõlmitud kindlustusleping katab kõiki sõidukeid, mida firma kasutab oma äritegevuseks. Samuti on ka siin võimalus lubada kindlustust sõlmida volitatud isikul.

Välismaa riigis registreeritud sõiduk

Välismaal registreeritud sõidukite puhul on kindlustuslepingu sõlmimine Eestis kohustuslik. Selleks tuleb joonise koopia esitamine, mis tõendab, et sõiduk on registreeritud mõnes teises riigis ja asutus, mis tegeleb kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimisega.

Kohustuslik liikluskindlustus on kohustuslik alates sõidukite esmane registreerimisest ja seda tuleb uuendada igal aastal. Sõiduki registreerimisel peab kindlasti olemas olema kehtiv liikluskindlustusleping.

Vajadus kaskokindlustuse järele

Kaskokindlustus on vabatahtliku laadi kindlustusleping, mis kaitseb sõidukit varguse, tulekahju, vandalismi ja õnnetuste puhul. Kuigi kaskokindlustuse sõlmimine on vabatahtlik, on see siiski väga soovitatav, eriti kui sõidukil on suur rahaline väärtus.

Liikluskindlustust võib sõlmida igaüks, kes omab sõidukit. Liikluskindlustuse müüki pakuvad nii kindlustusettevõtted kui ka sõiduki registreerimise teeninduskeskused. Kindlustuslepingu sõlmimine on lihtne protsess, mis toimub kas internetis, telefoni või posti teel.

Kokkuvõttes on liikluskindlustus kohustuslik igale sõiduki omanikule, kuid kaskokindlustus on siiski vabatahtlik. Oluline on meeles pidada, et õnnetus võib juhtuda kõigiga, seega tasub olla kindlustatud ning ennetada võimalikke probleeme juba ette.