Nullkulu

Nullkulu

kes teeb see jõuab?

Kes Töötab, See Jõuab: Kuidas Töö Eesmärkideni Võib Viia

I. Sissejuhatus: Tööga seotud eesmärkide olulisus
Töö eesmärgid on olulised selleks, et järjepidevalt edasi liikuda karjäärikasvu suunas ja saavutada soovitud tulemused. Kuidas aga töö eesmärke saavutada ja millised on nende tähtsamad elemendid?

II. Visioonisõnastus ning strateegiliste eesmärkide püstitamine
Visioonisõnastus on protsess, mille käigus püütakse saavutada paremat arusaamist sellest, millisteks soovitud tulemusteks peaks töö eesmärgid viima. Visioon võib olla pikaajalisem ja laialdase ulatusega, kuid strateegiliste eesmärkide püstitamisega on võimalik neid jääma ka praktilisemaks. Strateegiliste eesmärkide oluline omadus on nende SKV- ja SMART-koostamine, viimane sõna on lühend tähendades ‘konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane ja ajas paika pandud’.

III. Tunnustuse ja motivatsiooni osa: kuidas soovitud eesmärke saavutada?
Motivatsioon võib olla tugev tegur töötaja lojaalsuse ja pühendumuse säilitamisel. Töötajate õnnelikkuse tõstmine aitab tekitada ka kõrget töökvaliteeti. Tööpakkumiste täitmisel peavad olema selged kiitused ja identsed edetabelid, millega saavad ennast töötajatele kõrvutada. Aitava kogemuse võtab edukas juhtimine, mis võimaldab ka hooldamist ning vastavanud juhtimise planeerimist.

IV. Inimfaktori roll: kuidas inimeste motivatsioon aitab eesmärke saavutada?
Töö kognitiivsed ja motivatsioonilised omadused võivad aidata või takistada eesmärkide saavutamist. Kognitiivsed stiimulid nagu raskusaste, ülesannete pädevus ning seotus võivad olla abiks inimeste õppimises ja arenemises. Selles tasemes võib olla oluline juhendamine ning individuaalne tagasiside. Motivatsioonirežiimid võivad aidata motiveerida inimesi neile oluliste eesmärkide saavutamisel. Näiteks võib pakkuda tasu ja tunnustust.

V. Töötaja ja tööandja koostöö: ideaalse tulemuseks koostöö!
Töötaja ja tööandja vaheline koostöö on oluline ning või mõista, kuidas töö eesmärgid saavutada. Suhted töötajate ja tööandjate vahel peaksid keskenduma tipptaseme saavutamisele. See annab töötajatele vabaduse vastutusega tegelemiseks ning samal ajal hoiab tagasilöögid tõrjutud. Kui hiilgust kombineerida tavalise tööga, võib saavutada häid tulemusi. Asjakohased koolitused ja kogu bonusprogramm töötab tavaliselt hästi, et parandada motivatsiooni ning julgustust töö eesmärkidele keskenduda.

VI. Kokkuvõte: töö eesmärkide saavutamise võtmetegurid
Töö, mis on puudusteta ja mida saadab motiveeritus teadmisest, et sinu panus on oluline, võib anda suurepärase tulemuse. Kuidas välistada kõrvalekaldeid ja saavutada töö eesmärke? Visiooni ja strateegiate koostamine on esimene samm. Seejärel tuleb keskenduda inimfaktorile ja motiveerimisele, mis pakub töötajatele ülesandeid ja eesmärke, mida tasustatud on. Lõppkokkuvõttes on töö eesmärkide saavutamine seotud töötajate ja tööandjate koostööga, et leida parim lahendus kõikidele. Järelikult, kui töötad väljaspool meie ettevõtet ning püüad saavutada enneolematuid tulemusi, siis ‘kes töötab, see jõuab’!