Nullkulu

Nullkulu

kes saavad varem pensionile?

Kes Saavad Varem Pensionile?

Pensionile jäämine on pikaajaline unistus paljudele töötajatele. Kuid kui sa tundsid, et oled töötanud juba piisavalt kaua, siis sa võib-olla oled mõelnud, kas sa saaksid varem pensionile jääda. Sellistes olukordades on oluline teada, millistel tingimustel on varem pensionile jäämine võimalik. Selles artiklis uurime, kes saavad varem pensionile ning millised on selles protsessis määratud reeglid.

Mitu aastat töövõimetuspensioni saab?

Enne kui räägime varem pensionile jäämisest, on oluline teada, et Eestis on ka töövõimetuspension. Selle pensioni saajad on sellised isikud, kes ei saa mingil põhjusel enam töötada. Näiteks kui sul on pikka aega olnud tõsine terviseprobleem, mis takistab sul normaalset elu elamast, siis võib-olla oled sa mõelnud töövõimetuspensionile.

Töövõimetuspension võib olla lühiajaline või püsiv. Lühiajalised töövõimetuspensionid antakse üldiselt selleks, et aidata inimestel taastuda haigusest või vigastusest ning naasta tagasi tööellu. Püsiv töövõimetuspension antakse siis, kui inimene ei suuda enam kunagi töötada.

Töövõimetuspensioni määramise alused on kirjeldatud sotsiaalkaitse seadustiku paragrahvides 11–Näiteks ütleb seadus, et töövõime kaotuse määramisel arvestatakse selliseid asjaolusid nagu inimese tervis, haridus ja töökogemus.

Kui sa saad töövõimetuspensionit, siis sa ei saa varem pensionile minna. Töövõimetuspension on töövõime kaotanud inimese toimetulekutoetus, mitte aga vanaduspension.

Kes saavad varem pensionile?

Eestis on pensionile jäämiseks kindlad reeglid, mida peab järgima igaüks, kes soovib seda teha. Kui inimene jääb pensionile enne tema pensionile jäämise vanust, siis tähendab see tavaliselt seda, et ta hakkab saama vähem pensionit kui tema ametlik pensioniea saavutamisel.

Kui sa tahad varem pensionile minna, siis pead sa vastama kindlatele tingimustele. Näiteks peab saama füüsiliselt või vaimselt erivajadustega inimestel. Samuti saavad varem pensionile jääda puudega inimesed.

Riiklikule pensionilehel on öeldud, et ajateenijad, teenistusajaga võrdsustatud isikud ja reserveeritud ajateenijad võivad varem pensionile minna, kui nad on teenistuse ajal saanud püsiva töövõime kaotuse. Samuti võivad mõned töötajad, näiteks mäe- ja energiafirma töötajad, jääda pensionile varem, sest nende töötingimused on raskemad.

Pensioniea saavutamist enne varem pensionilejäämise tingimuste täitmist on aga keeruline ja see nõuab tavaliselt ka mõningaid puudeid või erivajadusi. Näiteks võib madalama pensioniea võimaldada terviseprobleem või võime kaotus, mis mõjutab töö tegemist.

Kuidas taotleda varem pensionile minekut?

Kui sa oled otsustanud varem pensionile minna ja täidad varem pensionilejäämise tingimusi, siis tuleb esitada avaldus. Avalduse võib esitada juba alates 3 kuud enne pensioniea saabumist. Avaldusele tuleb lisada õigusaktidega sätestatud tõendid teie pensioniõiguse kohta. Näiteks tuleb esitada teie eelmiste tööaastate kohta tunnistused, meditsiinilised dokumendid jne.

Kui oled taotlenud varem pensionile jäämist, siis tuleb tavaliselt oodata 1-3 kuud, et riik saaks teie avalduse menetleda. Kui teie taotlus rahuldatakse ja te liigute pensionile, siis hakkate saama riiklikku pensioni juba teie määratud pensioniea saabumisel, kuid üldiselt saate siiski Soome vähem pensioni kui vanaduspensioni saamisel.

Lõppsõna

Varem pensionile jäämine on võimalik, kuid selleks tuleb vastata kindlatele tingimustele. Näiteks peab teil olema puue või erivajadus või olete teeninud reserviametnikuna või spetsiaalses ametis. Kui soovite varem pensionile minna, siis tuleb järgida töövõimetuspensioni määramise aluseid ning esitada avaldus. Loodetavasti aitab see artikkel teid pensioniea saabumisega kaasnevatel küsimustel.