Nullkulu

Nullkulu

kes saab olla käendaja?

Kes saab olla käendaja?

Käendus on tüüpiline laenuteenus, kus kolmas isik, kolmanda osapoole käendaja, võtab laenuandja ees laenuvõtja kohustuse ja kohustub selle täitmise eest tasuma. Käendaja peamine ülesanne on maksta laen laenul, kui laenutaotleja selle ees ei suuda. Laenuandjad viivad läbi põhjaliku uurimistöö ja sõlmivad käenduslepingu, enne kui nad käendaja tunnistavad. Niisiis on käendaja valimine laenuvõtja jaoks keeruline protsess ja selleks peab ta vastama teatud nõuetele.

Kes saab olla käendaja?

Loomulikult võivad erinevate krediidiasutuste käendusnõuded erineda, kuid põhirool on käenduslepingu sõlminud isikult järgmised nõuded:

Usaldusväärsus

Laenuandjate jaoks on käendaja usaldusväärsus kõige olulisem. Käendaja peab olema tuntud laenuandjatele ja tal peab olema piisavalt usaldust, et ta täidab oma kohustused. See nõue kinnitatakse uurides ja kontrollides käendaja tausta.

Finantsstabiilsus

Käendaja peab omama finantslikku stabiilsust ja suutma tasuda mis tahes võimalikud kohustused, kõige olulisemaks kohustuseks on laenulepingu sõlmimine. Laenuandja kontrollib käendaja olemasolevat võla- ja finantsseisundit enne käendaja heakskiitmist.

Krediitvõimet

Käendaja peab olema krediidi andmiseks kõlblik. See tähendab, et tal ei tohiks olla negatiivset krediidiskoori, mis näitab, et käendajal on varasemaid võlaprobleeme. Käendaja vajab head krediidiajalugu ja positiivset hinnangut.

Juriidiline võimekus

Käendaja peab olema juriidiliselt kohustuslik. Üldiselt on sellele vastavad isikud täiskasvanud ja omavad mõistlikku juriidilist teadmist.

Käendaja roll

Käendajana laenuvõtja jaoks on palju vastutust, nagu laenuvõtja kohustustele vastamine, võlakoormuse tasumine või õigeaegse maksete tegemine. Käendaja peab olema teadlik kõikidest laenulepinguga seotud aspektidest ja järgima lepingu tingimusi.

Lisaks on käendaja roll järgmised:

· Kindlustada laenuandjale, et ta saab oma investeeringu vajadusel tagasi.

· Anda turvatunne laenuvõtjale, et ta saab laenu ilma lisatasuta või kõrge intressimääraga.

· Tõsta laenuvõtja usalduslaenuandjate eest, sest käendaja vastutab laenulepingu eest ja on krediidiandja silmis usaldusväärne.

Kokkuvõte

Käendus on lisatagatis, mis muudab laenutaotleja usaldusväärseks. Käendaja peab omama rahalist ja juriidilist kvalifikatsiooni, lisaks tuleb tal olla head krediitvõimet ja usaldusväärsus.

Käendaja roll on laenuvõtjale ja laenuandjale oluline, et tagada finantsvabadus ja turvatunne. Tähtis on silmas pidada, et käendaja lepingu sõlmimisel peaks olema ettevaatlik ja põhjalik juhend, mis tagab kõigi lepinguga seotud detailide selge mõistmise.