Nullkulu

Nullkulu

kes on hipid?

Kes on hipid?

Hippide kultuur tõusis esile 1960ndatel aastatel ning see on tänaseni mõjutanud paljusid noori üle kogu maailma. Hippid on tuntud oma rahu- ja armastuselähenemisviisi ning alternatiivse elustiili poolest. See artikkel uurib täpsemalt, kes need hipid siis tegelikult on, kust nad alguse said ja kuidas nende kultuur on tänapäeval mõjutanud meie ühiskonda.

Hipikultuuri ajalugu

Hippide kultuur algas San Franciscos 1960. aastate alguses, kus rühm noori otsustas luua alternatiivse liikumise, mis oleks vastuolus tollase valitseva kultuuriga. Hipid tõid kaasa uusi ideid, olles eelkõige vastu Vietnamis toimuvale sõjale. Neil oli oma filosoofia, mis põhines armastusel, rahul ja vabadusel. Nad riietusid riietes, mis olid teistest täiesti erinevad, näiteks lillelise mustriga riided ning pealetükkivad ehted.

Hippid olid vastuolus lisaks Vietnamis olevale sõjale ka sellega, kuidas nende eakaaslased ühiskonnas käitusid. Nad olid rõhutud ja neil polnud piisavalt võimalusi end arendada ning tegutseda. Hippidel oli sellele oma lahendus, millega nad pidid looma uue liikumise ja stiili, mis näitas ülejäänud ühiskonnale, kuidas nad tahan elada. Sel moel panid nad aluse hippide kultuuri tekkele.

Hippide filosoofia

Hippide filosoofia oli väga lihtne. Nad soovisid elada harmoonias kõige ja kõigiga, olgu selleks üksteine, loodus või universum. Nad olid vastuolevad kapitalismiga, mis valendasid ainult rahaga ja jätavad inimeste loomulikud soovid kõrvale.

Hippid olid vastu materjalismile ja traditsioonilistele normidele. Nad soovisid lihtsat, kuid külluslikku eluviisi, kus kellegi valikuid ei mõjutaks tema rahakott ja erinevad pereväärtused. See tähendab, et kultuuri edasiarendamise eesmärgil ei olnu fookus konventsioonilistel normidel või traditsioonidel, vaid paremal ning harmoonilisemal elukeskkonnal.

Hippide kultuur hiljem

Hippide kultuur kujunes välja 1960ndate algul, kuid selle mõju on tunda veel tänase päevani. Nende mõtted on mõjutanud meie kultuuri, poliitikat ning sotsiaalseid norme. Paljude inimeste jaoks on hipikultuur olnud inspiratsiooniks ja mõtlemisaineks.

Hippide kultuur on mõjutanud ka muusikat, kunsti ja moevalikutusi. Palju tuntud bände nagu Grateful Dead, The Doors ja The Beatles on mõjutatud hippide ideoloogiast. Formuleeriti uus kujundamise ja disaini paradigma, millega ollakse tänapäeval nii arhiitktuuris nagu ka logo disainis autent

Kes on hipid tänapäeval?

Hipid jätkavad tänapäeval oma kultuuri edasiarendamist. Paljud hippide tõekspidamised kõlavad uskumatult kaasaegsete sotsiaalsete probleemide juures. Hipid on vaseutatud orgaanilisuse ja mahe, tervisliku jt loobiva eluviisiga. See asetab rõhu rahul, hoolivusele ja omapärale. Nad jätkavad rahu ja armastuse kindlasõnumit ning on üks mõjukamaid subkultuure maailmas tänasel päeval.

Kokkuvõte

Hippid on olnud osaks meie ühiskonnast alates selle loomisest. Need noored inimesed tõid kaasa mitu olulist ideed ning alustasid kultuuri, mis on mõjutanud ka tänapäeva ühiskonda. Nende filosoofia, mis põhines rahu, armastuse ja vabaduse peal, oli vastu klassikalisele kapitalistlikule kultuurile ning rõhutud ja rõhuavas keskkonnas. Hipide kultuur on andnud inimestele võimaluse riietuda üksteisest erinevalt, kanda ülikonda ning oma filosoofia järiest end elada.