Nullkulu

Nullkulu

kes on e resident?

Kes on e-resident?

Eestis on viimastel aastatel käivitunud projekt, mida tuntakse kui “E-residentsus”. See on innovaatiline viis, kuidas jagada Eesti digiühiskonna hüvesid inimestega kogu maailmas ning võimaldada ettevõtjatel ja ettevõtetel teha rahvusvahelist äri. Aga mis täpsemalt on e-residentsus ja kes saab sellest osa?

Mis on e-residentsus?

E-residentsus on programm, mille käivitas Eesti Vabariigi valitsus 2014. aastal. See võimaldab inimestel üle maailma saada digitaalseks Eesti elanikuks ehk e-residendiks. E-residendid omavad digitaalset isikutunnistust, mida saab kasutada ettevõtte asutamiseks, pangakonto loomiseks ja muudeks tehinguteks Eestis ning Euroopas.

E-residentsus ei ole kodakondsus, elamis- või tööluba ning see ei anna õigust reisida Eestisse või EL-i. Kuid e-residendid saavad võrreldes teiste riikide kodanikega lihtsamalt juurdepääsu Eesti ja Euroopa Liidu füüsilistele ja internetipõhistele teenustele. Näiteks saavad nad asutada ettevõtte internetis, avada pangakonto, külastada digitaalseid riigi institutsioone, digitaalselt allkirjastada dokumente ja makseid teha Euroopa Liidus.

Kes saab e-residendiks?

E-residentide programm ei piirdu ühegi konkreetse piirkonnaga või kodakondsusega. Kõik, kellel on kehtiv pass, saavad taotleda Eesti e-residendi staatuse. E-residendiks võib saada igaüks, kes on vähemalt 18-aastane ning kelle tausta ja sidemeid Eestiga ei kahtlustata.

Kuidas saada e-residendiks?

Eestis e-residendi staatuse taotlejaid on kaks peamist kategooriat: isiklikud e-residendid ja ettevõtete e-residendid.

Isiklikud e-residendid

Isiklikud e-residendid on inimesed, kes soovivad kasutada Eesti digitaalseid teenuseid isiklikul otstarbel. Isiklikud e-residendid saavad taotleda e-residendi staatust ja digitaalset isikutunnistust Eesti Politsei- ja Piirivalveametilt. Taotluse saab esitada internetis ning vastuse saamiseks kulub keskmiselt kolm nädalat.

Selleks, et taotlus oleks edukas, on vaja täita mõned tingimused. Taotleja peab esitama isikuandmed, fotod, tausta- ja elukohateabe ning tõendama oma isikut. Lisaks sellele peab taotleja maksma riigilõivu, mis on praegu 100 eurot.

Ettevõtete e-residendid

Ettevõtete e-resideerumine võimaldab välisriikide ettevõtjatel juurdepääsu Euroopa Liidu ärikeskkondadele ja EL-i turule. Taotluse esitamine käib sarnaselt isiklike e-residentide taotlustega. Ettevõtetele kehtivad mõned lisatingimused.

Ettevõtte e-residendi staatuse taotlemisel peab taotleja esitama ettevõtte asutamise kuupäeva, aadressi ja registrikoodi. Samuti peab taotleja esitama ettevõtte aastaaruandeid ja maksuvõlga puudutavaid andmeid. Lisaks sellele peab taotleja maksma riigilõivu.

Miks e-residentsus on oluline?

E-residentsus on viis, kuidas Eesti soovib luua digitaalseid suhteid üle maailma. Tänu e-residendiks saamisele saavad ettevõtjad tegeleda rahvusvaheliste tehingutega Eestis ja EL-is. E-residentsus võimaldab lihtsustada ettevõtlusega seotud protsesse ning samuti vähendada bürokraatiat. See muudab ettevõtete asutamise kiireks ja lihtsaks ning lihtsustab ettevõtete juhtimist.

Lisaks sellele pakub Eesti e-residentidele kvaliteetseid digitaalseid teenuseid, nagu pangandus- ja elektroonilised teenused. E-residentsus võimaldab inimestel asutada oma ettevõtte Eesti ettevõtte kaudu ning kasutada selleks Eesti valitsuse poolt pakutavaid teenuseid.

Kokkuvõte

E-residentsus on võimalus saada Eesti digitaalseks elanikuks või digitaalse ettevõtjaks ning kasutada Eesti riigi pakutavaid digitaalseid teenuseid. E-residentsus ei ole kodakondsus, elamis- ega tööluba ning see ei anna õigust reisida Eestisse või teistesse EL-i riikidesse.

E-residendi staatuse saamiseks tuleb täita mõned lihtsad eeldused ning esitada taotlus Eesti Politsei- ja Piirivalveametile. E-residentsus toob kaasa palju eeliseid, näiteks juurdepääsu Euroopa Liidu ärikeskkondadele ning lihtsama ja kiirema ettevõtluse tegemise välisriikides. E-residentsus on ka üks viis, kuidas Eesti soovib tugevdada oma kaubandussuhteid üle maailma.