Nullkulu

Nullkulu

kes olid caesari poolehoidjad miks?

Kes olid Caesari poolehoidjad ja miks?

Rooma valitseja Gaius Julius Caesar on üks ajaloo tuntumaid figuure. Umbes 45 aastat eKr võttis ta Rooma ekspansiooni omaenda kätesse ja muutis Vana-Rooma ajaloos märkimisväärseid muudatusi. Sellel ajal oli Caesari kaelas palju vastutust ja poliitilisi otsuseid. Nii kerkisid esile erinevad rühmitused, kes toetasid tema valitsusaega ning pakkusid tuge tema poliitilise programmi elluviimisel.

Caesari populaarsus

Gaius Julius Caesaril oli suur asutaja­karakteris­tik, mida ta suutis kasutada oma eduks. Tema karisma poolest oli ta rahva seas tuntud ja armastatuim juht. See meheomadus osutus Rooma ajaloo üheks mõjusamaks võimsusallikaks.

Enne Gaius Julius Caesari valitsust olid Rooma eraarmeede juhendamise õigused antud senaatoritele ning nii kerkis esile kaks erakonda, mis olid kohutavas võitluses võimu ja riigi ressursside kontrolli pärast. Nende kahe erakonna üheks tulevikku vaatavaks isikuks oli Gaius Julius Caesar.

Hilise Vabariigi periodil oli senat koos populääride erakonnaga. Senat, kes esindas oma tegevuses rahvavastaseid jõude, kummutas igaüht, kes ei nõustunud nende suurejoonelise poliitikaga. Populääride pool oli nagu vastuolude küpsetusaeg, kuna majanduslik olukord tekitas tekkinud probleeme.

Caesar üritas oma sissemurdmisega seda tasakaalustada, et inimeste elutingimusi parandada. Seda oli Roomas aga raske teha, kuna valitsus kontrollis kogu riigi majandust. See tundus olevat võimatu, kuid Caesar uskus, et Vana-Roomat on võimalik päästa.

Caesari poolehoidjad

Gaius Julius Caesari poolehoidjad olid Rooma kodanikud, kes pooldasid tema poliitilist programmi. Nad olid osaks ulatuslikust rühmast, ent esediplomaatilisemad pooldajad paigutusid tema lähikonda. Kuna Caesar oli Rooma suur juht, siis tuli talle appi võtta inimesed, kes suudaksid teda toetada.

Põhjused, miks inimesed Caesari poolehoidjad olid, on mitmetahulised. Caesar oli ajaloo väga loominguliste persoonide hulgas. Teda võib pidada Rooma ülemklassi esindajaks. Ta oli kohalike elanike seas populaarne, kuna tal tekkis usaldus ja austus vahetu suhtlusega.

Caesar pidas eraarmeed, mille kasutamine valimistel ja poliitika otsuste tegemisel võiriskantne, kuid tema eesmärkide täitmiseks vajalik. Ta oli valmis kasutama oma sõjalist jõudu, kuid ainult siis, kui sellest tõuseb kasu tema valitsusaegsetel eesmärkidel.

Caesari poliitilise programmi üks osa oli võimu ülekandmine valitsejalt riigi­ametnikele. Teda oli raske mõjutada ja ta ei kippunud üleüldse enamust tagasi rääkima. Sel põhjusel nimetati Giuseppe Bardi teda Rooma ajaloo kõige kindlameelseks ja sihiteadlikumaks valitsejaks.

Caesar kui juht oli enesekindel ja ta ei vältinud võimuüleandmist. Vaatamata sellele, et ta muutis Vana-Rooma ajaloo märki­mii­sa­vär­seks, oli Caesar tabanud ka oma aja liikumisi ning võttis appi kõik poliitiliselt olulised inimesed.

Kokkuvõte

Gaius Julius Caesar oli Rooma üks tuntumaid valitsejaid, kes võttis ajalooliselt üle võimu absoluutaristokraatia, samas muutes riigi poliitilist maastikku. Ta suutis ennast tõestada kui võimekas ja karismaatiline juht, kelle toetajaskond teda usaldas.

Caesari poliitilist programmi hindasid talle tema usaldused, karisma ja saavutuste mõju rahvale. Kuid tänaseks päevaks sõltub Caesari ajalooline kuvand subjektiivsetest ideoloogiatest ja ajalookirjutusest, mis tema rolli üldises kontekstis analüüsivad.