Nullkulu

Nullkulu

kes kus millal küsimused?

Kes kus millal küsimused – kõik, mida pead teadma

Kui oled kunagi osalenud koolitustel, seminaridel või vestlusringides, siis oled tõenäoliselt kuulnud küsimusi nagu kes, kus ja millal. Need tunduvad võib-olla lihtsad küsimused, kuid tegelikkuses on neil sügavam tähendus, eriti kui sa soovid infot kiiresti saada.

Antud artiklis saad teada, kuidas küsida õigeid küsimusi, mida erinevate küsimuste alt oodata ja milline on nende omavaheline seos.

Perplexity, burstiness ja complexity

Enne, kui süveneme konkreetsetesse küsimuste liikidesse, on oluline mõista kolme faktorit, mis mõjutavad infoteksti keerukust – perplexity, burstiness ja complexity.

Perplexity mõõdab teksti keerukust, kui erinevad sõnad põimuvad tekstis. Bustiness mõõdab lausete vahelist muutlikkust. Complexity mõõdab lause enda keerukust sisemiste sidemete osas.

Need faktorid kõik koos mõjutavad teksti keerukust. Kui tekst on liiga lihtne, siis ei suuda see edastada piisavat infot, kuid kui tekst on liiga keeruline, siis võib kaotada lugeja tähelepanu.

Küsimused, mis alustavad sõnu “kes”

“Kes” küsimused on suunatud konkreetse inimese, organisatsiooni või grupi kohta. Need küsimused on üks olulisemaid küsimusi, mida võib esitada, kuna vastuse leidmine sõltub paljuski sellest, kui täpselt sa küsimuse püstitad.

Kui sa esitad küsimuse stiilis “Kes on vastutav selle projekti eest?”, siis on vastus üldine ja ei anna tegelikult kogu infot. Selle asemel võiks küsida “Kes on koostanud projektikava ja määrab vastutava isiku?”, mis annab konkreetse ja täpse vastuse.

“Kus” küsimused

“Kus” küsimused aitavad tähistada asukohta või kohta, kus midagi toimub. Need küsimused on kasulikud, kui soovid teavet mingi sündmuse või protsessi asukoha kohta.

Näiteks, “Kus toimub konverents?” võib jätta vastuseta olulise osa sellest, mida sa tegelikult teada soovid. Selle asemel saaks küsida “Kus saab registreeruda selle nädala konverentsile?”

“Millal” küsimused

“Millal” küsimused on suunatud konkreetsele kuupäevale, ajale või hetkele. Need küsimused saavad tihtipeale vastuse andmiseks haruldase täpse vastuse.

Kui sa küsid küsimuse “Millal peetakse see konkreetne kohtumine?”, siis on vastus üldiselt liiga ebamäärane. Kui aga küsida “Millal toimub järgmine selle projekti koosolek?”, siis keskendud konkreetsele aspektile ja saad täpse vastuse.

Kokkuvõte

Lõpetuseks on oluline märkida, et küsimused nagu kes, kus ja millal tunduvad esimese pilguga küllaltki lihtsad, kuid tegelikult võivad need küsimused sisaldada endas palju keerukust.

Formuleerides täpsed ja konkreetsetele vastusele orienteeritud küsimused, saad sa kiiresti ja õigesti saada infot, mida otsid. Samuti võid seeläbi enda ja teiste aega kokku hoida.

Seega, kui hakkad järgmine kord küsimust püstitama, veendu, et küsimus oleks selge, täpne ja keskenduks konkreetsele teemale, millele vastuseid soovid saada.