Nullkulu

Nullkulu

mis toimub tallinnas?

Mis toimub Tallinnas: Roheline pealinn ja tema tulevikuplaanid

Tallinn on Eesti Vabariigi pealinn, kus elab ligi nelisada tuhat elanikku. See on mitmekesine linn, millel on rikkalik ajalugu ja ilus loodus. Tallinn on ka üks rohelisemaid linnu Euroopas ja see on üks peamisi põhjuseid, miks see on linnakodanike seas nii populaarne. Linna eesmärk on saada tipproheliseks pealinnaks ehk linnaks, mis on säästlik ja roheline. Selles artiklis räägime rohelisest Tallinnast ja selle tulevikuplaanidest.

Roheline pealinn: olemasolevad algatused

Tallinn on juba teinud märkimisväärseid samme linna muutmiseks rohelisemaks. Alustades 2002. aastast, kui Tallinn pälvis esimese Euroopa Rohelise Pealinna tiitli. Alates siis on linn teinud märkimisväärseid edusamme säästva arengu poole liikumisel.

Tallinna suurima sammuna rohelisuse poole, algatas linn liikluskorralduse muutmise, et edendada jalgratta sõitu ning kohalikku ühistransporti. See muudatus hõlmab spetsiaalsete jalgrattateede ehitamist ja muudab kesklinna autovabaks tsooniks, et edendada kesklinna jalgsi liikumist.

Kuid lisaks liikluse korralduse muutmisele ja lagunevate hoonete rekonstrueerimisele on Tallinnas toimunud ka palju rohkem algatusi, et edendada suuremat säästlikkuse ja digitaliseerimise taset. Tallinna Linnatranspordi AS, on plaaninud laiendada oma sõidukite parki, et vähendada maanteedel sõitvate autode hulka, luues rohkem integreeritud ühistranspordi süsteemi. Samuti on linnal plaan linnaruumi sulgemise ajal, vähendada müra ja õhusaastet.

Eemaldades autod linnaruumist

See seob hästi rohelist pealinna ja kõiki jõupingutusi, mida Tallinn on selleks teinud, et linnaruumi ning keskkonda puhtamaks ja turvalisemaks muuta. Praegu puustub suur plahvatus aset tänavatel. Erinevatel aegadel võib südames ka kesklinna liiklustihedus tiheda inimmassi tulemusel käia. “Autoruumi” tagasiandmiseks on Tallinn sisse viinud kohustusliku parkimistasud, mis vähendavad otseselt autoliiklust kesklinnas. Sellised meetmed aitavad inimestel teadlikult mõelda oma liikumiharjumuste üle ja neid kohendada.

Linnaala rohelisus

Tallinnas jätkuvad rohelusalgatused ka linna sisemuses. Sel aastal kavandab Tallinn eri piirkondade võimalikke kasulikke planeerniud aidates selle tulevikku suunata. See hõlmab ka roheteede ja jalgteede võrgustiku arendamist. Looduse ilu piiramisel rõhutab linn oma kliimaga sobivaid ulatusi ja vähendab tehnoloogia kasutamist.

Roheline linn, kellena Tallinn praegu tuntud on, on ainult algus. Linn plaanib jätkuvalt teha veelgi enam rohelisi algatusi, sealhulgas vähendada õhusaastet ja ulatuslikult kasutada ringlusse võetud materjale. Võimalus vaadata rohelisi dekadent saidid, teada saada Tallinna hetketeadmisi ja algatusi ning lugeda Tallinna rohelisest suunist avalikustatud plaane.

Järeldus

Mis toimub Tallinnas on rohelise linna projekt, mille eesmärk on muuta Tallinn üheks maailma kõige säästvamaks linnaks. Roheline linnaalgatusel on ulatuslik tagasipööramine negatiivsete mõjude kohta, mida inimtegevus on viimase sajandi vältel elukeskkonnale põhjustanud. Tallinna algatused on suunatud sellele, et muuta linna meie ühiskonna jaoks paremaks ja edendada keskkonnateadlikku sotsiaalset käitumist. Need on sammud positiivses suunas, mis kindlustavad tulevikku nii Tallinnale kui ka kogu maailmale.