Nullkulu

Nullkulu

mis riigis asub jeruusalemm?

Mis Riigis Asub Jeruusalemm?

Jeruusalemm, üks kõige tuntumaid linnu maailmas, on oluline usuline ja kultuuriline keskus. Kuid mis riigis asub Jeruusalemm? Tegemist on keerulise küsimusega, millele on võimalik vastata erinevalt sõltuvalt kultuurilisest, ajaloolisest ja poliitilisest seisukohast. Selle artikli eesmärk on anda selge ülevaade riigist, kus Jeruusalemm asub ning uurida lähemalt linna ajaloolist ja kultuurilist tähtsust.

Iisrael – Jeruusalemma kodu

Kuigi Jeruusalemm võib olla maailma üks tuntumaid linnu, võib see arusaamatuks jääda, et Jeruusalemm kuulub riiki, mis on võrdlemisi uus. Iisrael on Vahemere idakaldal asuv riik, mis on moodustatud alles 20. sajandi keskpaigas. Alguses oli ala Briti koloonia Palestiina mandaat, millest sai Iisraeli riik 1948. aastal.

Kuigi Iisraeli ja Palestiina suhted on alati olnud keerulised, on Jeruusalemm mõlema riigi jaoks usuliseks ja poliitiliseks sümboliks. Iisrael kuulutas Jeruusalemma oma pealinnaks 1950. aastal, kuid rahvusvaheline kogukond ei tunnusta Iisraeli õigust linna täielikuks kontrollimiseks. Palestiinlaste jaoks on Jeruusalemm nende endi pealinn.

Juba aastatuhandeid vana ajalugu

Jeruusalemmal on ajalooline tähtsus mitte ainult juudi- ja moslemi kultuurides, vaid ka kristluses. Jeruusalemm on kujunenud kolme maailma usundi keskseks paigaks tänu mitmele ajaloolisele sündmusele. Juudi rahva jaoks on Jeruusalemm Pühast Templist, mis hävitati aastal 70 ja ülesehitati uuesti aastal 516 eKr.

Kristlastele on Jeruusalemm seotud Jeesuse elu ja surmaga. Siin juhatati ta sisse triumfaalliku läbi linna väravate, ta suri ristil ja tõusis surnuist üles. Jeruusalemma kirik on rajatud sellele kohale, kus asus Jeesuse ristilöömise koht. Moslemite jaoks on Jeruusalemm teiseks kõige pühemaks paigaks pärast Mekat ja Medina. Siin asub Al Aqsa mošee, mis on tõlgendatud kui prohvet Muhamedi sõidureisi paik.

Tähtsad vaatamisväärsused

Kes tahab külastada Jeruusalemma, leiab siit palju erinevaid vaatamisväärsusi. Siin on põnevad ja olulised ajaloolised, kultuurilised ning religioossed paigad. Rahvusvaheliselt tuntumad on Kindlusemägi, Siioni mägi, Nööriükstele mägi, Via Dolorosa, Valge maja, Taimestikusaia ja Yad Vashem.

Kindlusemägi on koht, kus asus Püha Tempel, mille hävitasid aastal 70 Rooma väed. Sealt on ka uhke vaade vanalinnale. Siioni mäel asub hulgaliselt kristlikke ja juudi religioosseid paiku, sealhulgas King Davidi hauakamber. Nööriükstele mäel on piibli järgi Kristuse ristilöömispaik ja järgnev tee, Via Dolorosa, kulgeb sealt edasi.

Valge maja on Jeruusalemma muuseum, mis asub ühes ilusas hoones. Siit leiab palju Iisraeli ajalooga seotud esemeid. Taimestikusaia on Jeruusalemma üks rohelisemaid paiku, kus on kohalikke taimi ja puid, mida saab imetleda. Yad Vashem on juutidele pühendatud mälestusmärk, kus on pühendatud hoonebisajab varemetele, 1898. aastal asutatud Jeruusalemma juutide ühingute muuseumi vahetus läheduses.

Kokkuvõte

Jeruusalemma koht on keeruline küsimus, mis sõltub poliitilisest ja usulisest seisundist. Jeruusalemm on Vahemere idakaldal asuva Iisraeli pealinn, mis jaguneb kahe riigi vahel. Kuigi Jeruusalemm on tähtis kultuuriline ja usuline keskus, võib see siiski olla mässav, sest paljud riigid ei tunnusta Iisraeli õigust linna kontrollimisel. Siiski on Jeruusalemm endiselt paeluv kultuuriline ja ajalooline paik ning oluline turismisihtkoht neile, kes tahavad külastada vanu religioosseid paiku ja näha maailma üht tuntumat linna.

Veel.