Nullkulu

Nullkulu

mis on valgustus?

Mis On Valgustus – Üksikasjalik Selgitus Ja Ajalooline Taust

Valgustus on filosoofia ajaloo üks silmapaistvamaid perioode. See periood algas 17. sajandil, kui teadus ja ratsionaalne mõtlemine hakkasid domineerima ja oraatorlik ja usklik mõttelaad kõrvale jäeti. Selle perioodi tähtsaks osaks oli keemia, füüsika, astronoomia ja meditsiin. Kuid mis täpselt on valgustus? Selles artiklis uurime selle filosoofia ajaloo põhjalikult läbi, kogudes erinevad seisukohad ning lähtudes faktidest.

See artikkel jaguneb järgmiseiks osadeks:

Mis on valgustus?
Valgustusajastu ajalugu
Valgustuse filosoofia
Valgustuse tähtsus

Mis On Valgustus?

Valgustus on mõtteviis, mis hakkas domineerima 18. sajandil Euroopa intellektuaalses elus ning seda peetakse tavaliselt vabadus- ja demokraatiakultuuri aluseks. See keskendub füüsilisele maailmale ja loogikale ning rõhutab, et ratsionaalne mõtlemine ja teadmine peaksid valitsema. Üheks oluliseks teguriks oli ka relatiivse moraali väljatöötamine.

Valgustuseajastu Ajalugu

Valgustusajastu lõppkuupäevad võivad erineda, kuid see algas tavaliselt inglise filosoofi John Locki teoste ilmumisega 1690. aastal ja lõpetas end 1789. aasta prantsuse revolutsiooniga.

Eriti märkimisväärne oli selle aja mõjutamine prantsuse valgustajate poolt. Prantsuse autorid nagu Voltaire, Jean-Jacques Rousseau ja Denis Diderot koolitasid massidele kriitilist mõtlemist ja olid kriitilised valitseva aristokraatia suhtes. Nad olid kultuurilised ja poliitilised radikaalid, kelle ideed ja teosed kajastusid ka teistes riikides.

Valgustuse Filosoofia

Valgustusfilosoofia põhineb ideel, et mõistus on võimeline mõistma kogu maailma. Selles mõtlemises on ülimaks autoriteediks loodusseadused, mis on tähenduslikud ainult siis, kui need on ratsionaalselt mõistetavad.

Filosoofi Immanuel Kanti kirjutistes oli ükski küsimus liiga suur või oluline, et sellele ei saaks vastata ratsionaalselt. Võrreldes teiste ajastute mõtteviisidega olid valgustusajastu filosoofid oluliselt enesekindlamad oma teadmistes, arvamuses teaduse ja tehnoloogia arengust ning sellest tulenevalt uskumatult halvustav religiooni suhtes.

Valgustuse Tähtsus

Valgustus mõjutas oluliselt ajaloolist kultuuri erinevatel viisidel. See oli oluline ja otsustav osa prantsuse revolutsiooni ajal, kus ideed seadsid aluse sellele, et need ajaloolise sündmuse toimumisega seonduvad sotsiaalsed muudatused saaksid teoks. See filosoofia rääkis inimväärikusest ja inimõigustest, mida saavad olla ainult isikuvabadused.

Valgustuse ideed, mis põhinesid loogikal ja teaduslikul meetodil, muutis üldtunnustatud norme ning tõid maailma innovaatilisi ideid ja tehnoloogiaid, nagu näiteks elekter. See kõik aitas kaasa ühiskonna paremale arengule ning kasvule.

Lühidalt, valgustus oli kuulutus selle kohta, et inimesed ei pea uskuma kergeusklike seletusmudelite poolt, et oma elu mõtestada. Selle asemel julgustab valgustus samaasti inimesi valima omal moel sõltumatult ning tugevdada demokraatiat ja inimõiguste austamist.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes võib öelda, et valgustus oli üks kõige domineerivam tähtsusfilosoofia oma ajaloolisel perioodil. Valgustusajastu oriendatsioon ratsionaalsele mõtlemisele ning edasiarenenud tehnoloogia arendamisele – kõik see kokku on aidanud kaasa edasiarengule. Valgustusõpetus, ideaalid ja filosoofia on tänaseni aktuaalsed, olles üheks aluseks, mis aitab kaasa ühiskonna arengule.

Veel.