Nullkulu

Nullkulu

mis on tööjõumaksud?

Mis on tööjõumaksud: Kõik, mida peate teadma

Tööjõumaksud on kõik maksud, mida tööandjad töötajate töötamise eest maksma peavad. Need maksud hõlmavad sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustusmakseid, tervishoiumakseid ja muud. Tööjõumaksud on märkimisväärne kulutus ettevõtetele ning need mõjutavad ka töötajaid, sest tegelikult tasub töötaja oma tööandja poolt tasutud maksud kinni. Selles artiklis uurime süvitsi, mida need maksud täpselt tähendavad ja kuidas need mõjutavad nii tööandjaid kui ka töötajaid.

Sotsiaalmaks
Sotsiaalmaks on kohustuslik maks, mida tööandjad iga töötaja palgalt peavad tasuma. See raha läheb Eesti Haigekassale ja tagab kõigile Eesti elanikele õiguse saada tervishoiuteenuseid. Palgalt makstav sotsiaalmaks kehtib ka tööandja töötajate pealt makstava sotsiaalmaksu kohta. Sotsiaalmaksumäär on hetkel 33% ja see jaguneb kaheks – 20% on tööandja osa ja 13% töötaja oma. Kui töötaja palgast saadav sotsiaalmaks ületab teatud piirväärtuse, siis ei pea tööandja enam täiendavat sotsiaalmaksu maksma.

Tulumaks
Tulumaks on maks, mida töötajad palgalt maksavad. See on seotud töötaja sissetulekuga ja selle maksumäär sõltub suuresti palgatasemest. Tulumaksumäär on alates 2018. aastast 20% kõigile töötajatele. Tööandjad peaksid olema teadlikud tulumaksust, kuna nad peavad töötajate palga väljamaksu käigus tulumaksu kinni pidama ja seejärel maksuametile edastama. Töötaja palgast maksustatakse riigilõivuna tulumaksuga kõik, mis jääb maksuvaba miinimumi alla.

Töötuskindlustusmaksed
Töötuskindlustusmaksed on tööandja poolt tööjõumaksude hulka makstud tasu, mis kuulub Eesti Töötukassasse. See tagab, et töötajad, kes kaotavad töö ilma oma süül, saavad töötuskindlustushüvitist. Tööandja peab iga palgalt maksma töötuskindlustusmaksu, mille määr sõltub palgatasemest ja on vahemikus 0,8% kuni 1,6%.

Tervishoiumaks
Tervishoiumaks on kohustuslik makse, mida tööandjad peavad maksma töötajatele ja mille määr on 1,6%. See raha läheb Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste ja ravimite kulude katmiseks. Tööandjad peavad maksma tervishoiumaksu kõigi töötajate pealt, kes on kindlustatud, ning sellest 1,6% makstakse töötajale ka tööandja poolt.

Muud maksud
Lisaks ülalmainitud levinud maksudele peavad tööandjad maksma ka erinevaid makse, nagu sotsiaalmaksuarvestuses tekkinud intressi ning ravikindlustusmakseid. Need maksud sõltuvad tööandja enda arvutustest ning need tuleb tasuda eraldi.

Miks on tööandjatel oluline teada tööjõumakse?
Tööandjad peaksid olema teadlikud tööjõumaksudest, sest need moodustavad olulise osa nende tööjõukuludest. Tööandjatele on oluline mõista, et töötajale makstav palk ning tööandja töökohta toomise kogukulud pole sama asi. Kui tööandja pole tööjõumakse arvesse võtnud, võib ettevõte sattuda raskustesse oma eelarve koostamisel, samuti võivad saabuda suured maksuarved. Oluline on leida tasakaal ja olla teadlik maksude vähendamise võimalustest, ilma et see mõjutaks aga tööjõumaksete kohustuslikke osi.

Kokkuvõte
Kokkuvõttes on tööjõumaksud kõik maksud, mida tööandjad töötavatele töötajatele maksavad. Need maksud hõlmavad sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustusmakseid, tervishoiumakseid ja muud. Need on olulised kulud ettevõtetele ning need mõjutavad ka töötajaid. Tööandjad peaksid olema teadlikud nende maksude tähtsusest ja sellest, kuidas need ettevõtte kuludesse integreerida. Selleks on oluline mõista maksude olulisust ja seda, kuidas neid vähendada, ilma et see mõjutaks ettevõtte maksukohustusi ega töötajate heaolu.

Veel.