Nullkulu

Nullkulu

mis on tallinna loomaaia missioon ehk tähtsaim ülesanne?

Tallinna Loomaaia Missioon – Eluslooduse Säilitamine Ja Harimine

Tallinna Loomaaed on maja kõigile elusolenditele, kes elavad meie planeedil Maa. Siin saavad külastajad kaunis keskonnas ja suurepärases puhtuses näha looduse ilu, mida saab harva kuskil mujal kogeda. Tallinna Loomaaia missioon on säilitada elusloodust ja anda inimestele võimalus seda uurida ja õppida.

Missioon, Väärtused Ja Eesmärgid

Tallinna Loomaaia missioon on hoida eluslooduse mitmekesisust ja pakkuda haridust loomadest, nende käitumisest, elukeskkonnast, kooselu ja sellest, kuidas inimesed saavad oma mõju minimeerida. Loomaaed on ka hariduskeskus, kus inimesed õpivad tundma loomastiku kaitsepoliitikat ja loodushoidu.

Väärtused ja eesmärgid mõjutavad Tallinna Loomaaia missiooni igapäevaseid tegevusi ja pikaajalisi planeerimisprotsesse. Need on järgmised:

1) Kaitse ja säilitamine – Loomaaia missiooniks on tuua esile ja rõhutada looduse ilu ja selle väärtust, tõsta esile looduskaitset ja loodusressursside säästmist.

2) Haridus – Loomaaed toetab eluslooduse hoidmist neid tundma õppides, edastab teadmisi ja õpetab mõistma selle tähtsust meie elus. Neid teadmisi jagatakse erinevates programmides ja tegevustes erinevatele sihtgruppidele.

3) Uurimine – Loomaaed edendab loomade ja eluslooduse uurimist, tagades nende ellujäämise, samuti edendab loomade käitumise ja eluviiside mõistmist.

4) Eriline kogemus – Loomaaed pakub lõbusaid ja ainulaadseid kogemusi kogu perele. Hiigelsuur taimede- ja loomadevalik loob silmaharjutusi ja tundevärinat ning räägib inimese ja looduse üksteisemõistmisest.

5) Loodusele tõhusaks kaasamiseks pannakse rõhku jätkusuutlikkusele, mida Lõuna-Aafrika Ühendkuningriigi ülikooli sotsiaalteaduste instituudi teadlased defineerivad kui “meede, mis lähenemisviisis täidab majanduse-keskse arengu mõiste tingimusi, järgides samas usaldusväärset juhtimist, harmoonilist ühiskonda ja ökoloogilist ressursside juhtimist.

Tallinna Loomaaia põhieesmärk on harida ja anda külastajatele teadmisi elusloodusest. Paljudes elusloodusega seotud küsimustes puudub tõene ja selge ülevaade, kuid Tallinna Loomaia missiooni kohaselt peaks kõigil inimestel olema põhiteadmised loodusest, nii et nad suudavad oma käitumist ning elukeskkonda sobivalt mõjutada.

Tallinna Loomaia Missiooni Tähtsus

Loomaaedade ja loomade säilitamiskeskuste missioonid on väga olulised tulevastele põlvkondadele. Need kohtumised elusloodusega pakuvad kordumatuid kogemusi, mis julgustavad inimesi kaitsma ja säilitama elusloodust. Lisaks on loomaaedade missioon kaitsta haruldasi ja ohustatud liike eeldatavasti oluline tulevikus, eriti aladel, kus inimtegevus hävitab nende elupaiku.

Tallinna Loomaaia missioon on kaitsta ohustatud liike, pakkuda haridust ja tõsta esile looduse ilu ja väärtustust. See on oluline, kuna on palju rahvastikku, kes ei ela looduskaitsealal ega ka koolitusel, see võimaldab andke nendele inimestele teadmised, mida nad vajavad looduskaitseks.

Tallinna Loomaaed on pikka aega oma missiooni järginud ning selle saavutamisel silmapaistvaid edusamme teinud. Loodame, et üks päev nomineeritakse see missiooniärimudeliks!