Nullkulu

Nullkulu

mis on tagatis?

Kui oled kunagi võtnud laenu või avanud krediitkaardi, siis oled tõenäoliselt kuulnud terminit “tagatis”. Sellele terminile on publikatsioonides viidatud mitme nimega, nagu näiteks “omandimasin”, “tagatud omand” ja “vara tagatisel”. Sõltumata selle nimest, on tagatise mõiste kindlustunne, mida võlausaldaja saab tema väljastatava laenu või krediidi toetuseks isiku vara seadmise kaudu pandiks.

Tagatiseks võivad olla sellised varad nagu kinnisvara, sõidukid, väärtpaberid, ehted, mööbel jms. Laenulimiidi suuruse või kaardi limiidi kindlaksmääramisel on tavaliseks nõudeks võetava tagatise väärtus.

Tagatise pakkumisega kaasnevad riskid nii laenuandjale kui ka laenusaajale, mida on oluline enne laenamist hoolikalt kaaluda.

Mis on tagatis?

Tagatis on vara, mida laenuandja kasutab laenu väljastamisel tagatiseks – laenu tagasimaksmise tagatiseks.

Tagatist on võimalik kasutada mitmel otstarbel, näiteks vajadusel sundida võlgnikku tagastama laenu, aidata hüvitada kahju, mis võib tekkida seoses laenu krediidiriskiga, ning võimaldada võlausaldajal saada laenuandjana vara omandiõigus.

Tavaliselt võtab laenuandja tagatist vastutustundlikult, et tagada tagatise maksimaalne hind ja et kõik laenutingimused kehtivad täielikult.

Tagatise kasutamisega kaasnevad riskid

Tagatiseks võetud vara kahjustamine või kadumine võib põhjustada suurt kahju nii võlgnikule kui ka laenuandjale. Kui tagatiseks pandud vara kaotab väärtuse, võidakse laenusaaja kohustada tagasi maksma laenu ülejäänud osa.

Riskid tuleb hoolikalt kaaluda enne, kui võetakse kudu laen, et vältida tagatise kaotamist või vara tagasi saamist väljastatava laenu summa maksumuses.

Tagatise kasutamine lihtsustab laenu väljastusprotsessi ja võimaldab laenuandjatel võtta rohkem riske, mis võib tähendada madalamaid intressimäärasid laenudele.

Laenuvõtjana on vajalik mõelda tagatise mõistele, kuna see võib aidata saada parema intressimäära laenule.

Lisaks on tagatis oluline ka järelturul. Kui laenuvõtja tahab müüa vara, mida tagatiseks on võetud, peab ta enne tagastamist esitama laenuandjale tagatise seadmise tõendi. Kui laenuvõtja müüb tagatiseks pawnitud vara, kaotab ta oma kinnisvara tagatisena.

Kokkuvõte

On tähtis, et laenuvõtja mõtleks tagatise mõistele ning kaaluks enne tagatise pakkumist riskid, mis sellega kaasnevad. Tagatiseks pandud varale võidakse võtta ka omanikuõigused, ja kahju võib ületada laenu väärtust, kui tagatiseks seatud vara kaotab väärtust. Laenuvõtjal on oluline mõelda tagatisel oleva vara väärtusele ja võimalustele ning kinnitada tagatis vastutustundlikult.

Veel.