Nullkulu

Nullkulu

mis on soo?

Mis on soo – Kõige tähtsamad faktid, mida pead teadma

Sugu on inimkonna nn “põhiväärtus”. Sugu määrab meie käitumist ja mõtlemist, ning mõjutab meie iga päeva elu. Kuigi see teema on olnud juba sajandeid uuritud, on see ka praegusel ajal samavõrd oluline.

Mis on soo? Sellele küsimusele vastamine pole tegelikult nii lihtne, kui esmapilgul paistab. Koosneb see siis bioloogilistest, geneetilistest, sotsiaalsetest või kultuurilistest-aspektidest? Selle artikli eesmärk on anda teile võimalikult palju teavet selle teema kohta, et saaksite ise otsustada, mis teile kõige paremini sobib.

Alustuseks tuleb öelda, et sool on sotsiaalses mõttes konstrueeritud mõiste. Teisisõnu, see on mõiste, mis on loodud inimeste poolt inimeste jaoks. Arusaam sellest, mida tähendab olla mees või naine, mida tähendab olla hetero- või homoseksuaalne ning palju muud, sõltub pigem meie kultuurilistest tõekspidamistest kui bioloogilistest faktidest.

Bioloogiliselt rääkides on soo määratletud geneetiliselt. Sugu määrab tavaliselt sperma kandja (mees) geneetilise materjali edasikandmise emaskandjale (naine) ning see toimub munaraku viljastamise teel. Tavaliselt seostatakse soorolle bioloogiliste omadustega nagu suguelundid, kromosoomid ja suguhormoonid. Siiski on ka neid inimesi, kellel on geneetika ja füsioloogia osas rohkem segadust.

Sotsiaalselt rääkides, muudab meid sooliselt naiselikuks või mehelikuks just see, kuidas ühiskond meie käitumist ja välimust tõlgendab ning kes millised sotsiaalsed rollid võtavad. Sugu on eelkõige käitumuslik ja sotsiaalne konstruktsioon. Selle kaudu mõjutatakse kultuuris rollide ja käitumisele seotud ootusi.

Kultuuriliselt rääkides on eri kultuurides soostandardid väga erinevad. Näiteks liiga emotsionaalne mees võib olla mõnes ühiskonnas tundlik ja targa inimesena hinnatud, samal ajal kui teises võib teda pidada haavatavaks ja nõrgaks. Samamoodi võib naist peetud võrdväärseks otsuste tegijaga mõnes kultuuris, samal ajal kui teises on naise rolliks perekonna eest hoolitseda ning teda tuleks selle eest hindama.

Kokkuvõtteks võib öelda, et sool on keeruline ja mitmetahuline mõiste. Selle kohta on olemas nii bioloogilised kui ka sotsiaalsed ja kultuurilised määratlused. Sooküsimuste uurimine laiemas kontekstis puudutab sageli selliseid valdkondi nagu sotsioloogia, antropoloogia ja geneetika. Samuti on sooküsimused väga olulised õiguslikus kontekstis, nagu näiteks seaduste koostamisel ja sooliselt diskrimineerimise vastases võitluses.

Loodame, et see artikkel on teile andnud piisavalt teadmisi selle kohta, mis on soo ning kuidas seda määratletakse. Kui oled huvitatud rohkem teada saama selle teema kohta, tasub tutvuda erinevate uurimistööde ja teaduslike artiklitega. Meie soorolle määratletakse meie ühiskonnas. Kuid meil on ka võimalus selle teema kohta rohkem teada saada ja võidelda selle eest, et lõpetada diskrimineerimine kõigi soorollide vastu.