Nullkulu

Nullkulu

mis on silp?

Mis on silp?

Silp on sõnade väikseim tähenduskandja, see on konsonandi ja sellele järgneva teatud vokaali häälikugrupp. Silpe on igas sõnas kindel arv, kuid see arv erineb vastavalt keelele. Näiteks eesti keeles on sõnas “käsi” kaks silpi, aga inglise keeles sama sõna ainult üks silp.

Silpe on oluline mõista keele õppimisel, kuna silpide rõhutamine mõjutab sõna hääldust ja tähendust. Kui paneme rõhu erinevale silbile, muutub sõna tähendus või hääldus. Näiteks sõna “panni” rõhk on esimesel silbil, kuid sõnas “põhja” rõhk on teisel silbil.

Vastavalt silpide arvule eristatakse eesti keeles sõnaliike. Nimisõnades on tavaliselt kaks või kolm silpi, tegusõnades kaks või neli silpi, omadussõnades kaks või kolm silpi jne.

Kuidas silpe lugeda?

Silpe saame loendada vastavalt häälikute rütmi (pikad või lühikesed) ja rõhu asukoha järgi. Silpide luhikesed häälikud on lühikese kestusega ja kõlavad raugelt. Pikad häälikud aga kestavad kauem ja kõlavad tugevamalt. Silpide loendamisel on vaja arvestada ka silbi rõhuga.

Kuidas mõjutavad silbid keeleõpet?

Keelt õppides on oluline osata eristada silpe ja nende rõhku. See teeb õppimise lihtsamaks ja muudab õpitu paremini meelde jäädavaks. Tähtis on ka õppida silpide rõhumise reegleid vastavalt sõna tüübile.

Kokkuvõte

Silp on sõnade väike tähenduskandja, konsonandi ja järgneva vokaali häälikugrupp. Silpe on igas sõnas kindel arv. Silpide arv määrab sõnaliigi. On oluline osata eristada silpe ja nende rõhku, et õppida keelt paremini ja hääldada korrektselt. Silbitamine on ka hea harjutus keele võõrkeelse õppimiseks.

Veel.