Nullkulu

Nullkulu

mis on scrum?

Mis on Scrum?
Scrum on tuntud aegteod ja on sageli seotud sportlike vordlustega. Scrum on ettevotete maailmas aga traditsiooniline meetod kogu projekti juhtimiseks. Scrums meetod on leidnud kasutust ka tarkvaraindustuses. Tavaliselt kasutatakse Scrumi, et kiiresti ja paindlikult reageerida muudatustele kooskõlas kliendi soovidega.

Scrumi aluspõhimõtted
Scrumi põhimõtete jaoks on vaja mõista “võimalikult kiiresti toimivate tootelahenduste loomist”. Selle saavutamine nõuab mitut detailset tarkvara väljatöötamise ja tootejuhtimise plaani. Oleme rääkinud Scrumist tarkvarainduses. Teadmised Scrumi põhimõtetest on aga vajalikud igas ettevõttes, kes soovib tuua oma tooteid müüki kiiremini ja efektiivsemalt, tõstes nii kasumlikkust.
Scrum põhimõtted on väga lihtsad ja võivad olla jagatud kolme gruppi – rollid, sündmused ja artefaktid.

Rollid
Scrumi rollid on väga olulised ja neil on spetsiifilised kohustused projekti tööprotsessis. Iga roll on jagatud kahte kategooriasse – seotud (näiteks toote omanik, scrum meister ja arendusmeeskond) ja seotumata (näiteks juhtimine, personal, kliendid, kasutajad jne). Iga roll on jagatud selleks, et tagada tõhus ja tulemustele orienteeritud töö.

Sündmused
Scrumi sündmused on väga olulised ja vajalikud, et tagada töö sujuvust ja tõhusust. Need sündmused on regulaarsed, ajalise piiranguga üritused, kus arendusmeeskond, toote omanik ja scrum meister kohtuvad. Scrumi sündmuste nimekiri on järgmine:

Sprint – Pidev ning ajaline protsess, mis võimaldab arendusmeeskonnal luua täieliku toote valmis saamine. Sprint kestab 30 päevast kuni ühe kuuni.
Sprint Plaanimäng – See sündmus aitab arendusmeeskonnal määratleda, mida nad sprinti jooksul saavutada tahavad.
Igapäevane scrum – Kiire 15-minutiline koosolek, kus kõik meeskonnaliikmed saavad rääkida oma töödest ja muredest.
Sprint läbivaatamine – See sündmus toimub kõikide välja töötatud toodete läbivaatamiseks Sprinti ajal.
Sprint retrospektiiv – See sündmus võimaldab meeskonnal arutada, milliseid protsesse tuleks parandada.

Artefaktid
Scrumi artefaktid on Scrumis kasutatavad tööriistad, mida kasutatakse tööprotsessi jaoks vajaliku informatsiooni hoidmiseks. Artefaktid jagunevad nelja kategooriasse:

Toote järjehoidja – Scrumi raamistikus on see dokument, mis näitab kogu tööplaani ja projekti eesmärke.
Kanban (töölaud) – Scrumi jaoks on see väga oluline töötleht, kus arendusmeeskond joonistab üles kõik oma tööd.
Sprint Backlog – See on see, et mingil ajal, kus tiimid saavad kokku, teevad nad otsuseid selle kohta, mida tööd on vaja järgmise sprinti jaoks või kuidas vaidlust tekitavates olukordades edasi liikuda.
Increment – Teadlikkus möödunud srintide jooksul saadud lahendustest lehetavdab arendusmuksi pidevat täiustamist.

Scrumi abil projekti haldamine on efektiivne viis toote täpseks saamiseks. Kui soovite ettevõtte kasumit suurendada, siis aitaks Scrmi mõistmine seda saavutada. Scrim hõlmab mitmeid põhimõtteid, mis on olulised kogu projekti edukas juhtimiseks. Kui scrumil on kooskõlas klientide soovidega vajalik mõju, ettevõtet pole võimalik pidurdada.

Kokkuvõttes
Scrume on traditsiooniline töömeetod, mis on levinud süsteemiarenduse, turunduse, tootearenduse ja projektijuhtimise valdkonnas. Scrume meetod aitab kiirelt reageerida muudatustele ja kohanduda klientide soovide, vajaduste ja muutuste järgi. Scrum on jagatud kolme peamise kategooria alla – rollid, sündmused ja artefaktid. Ettevõtte edu suurendamiseks on oluline mõista Scrumi põhimõtteid ja nende rakendamist. Teil peakski olema inspireeriv tunne, töötades Scrumi meetoditega tootearenduses.

Veel.