Nullkulu

Nullkulu

mis on salm?

Mis on salm? Kui palju sa tead salmitest?
Salme võib pidada luuletuse struktuuriliseks elemendiks, mis tähendab, et see on luuletuse osa, mida kasutatakse korrates ja mis koosneb mõnest readest. Salm võib olla väga lühike kahe realine või väga pikk sajandite vanune epopee. Salmid on kirjutatud erinevatele eesmärkidele ja erinevates stiilides, näiteks lüüriline salm, ballaadiline salm, vabavärsiline salm, sonett jne.
Salmi struktuur muudab selle ideaalseks luuletuse, mis suudab edasi anda tugevaid emotsioone ja tugevat sõnumit. Välja arvatud salmi struktuur võib sõnu ja keelt kasutada, et edasi anda nende tugevaid tunnetuslikke omadusi.
Salmid kuuluvad ajaloo kõige kuulsamate kirjanduste hulka ja neid kasutatakse lauls ja tantsud.
Selle artikli eesmärk on tutvustada lugejatele salmide olemust, nende erinevaid tüüpe ja stiile ning nende olulisust kirjanduses.

Mis on salmi struktuur?
Salmi struktuur on luuletuse põhielement. See koosneb kahest või enamast värssist. Sõltuvalt luuletusest võib värssides olla sama arv sõnu ja silpe või mitte.
Klassikaline salm struktuur koosneb kaheksast või kümnest silbist rütmilises mustris. See rütmiline mustrim moodustab kahe- või mitmerealise osa, mida korratakse luuletuse jooksul. See rõhuasetus aitab kuulajale või lugejale meelde jätta konkreetset osa luuletusest.

Salmi erinevad tüübid ja stiilid
Salmid on kirjutatud erinevates stiilides ja erinevate eesmärkidega. Siin on mõned kõige levinumad salmi tüübid ja stiilid:

Lüüriline salm: see tüüp sisaldab tavaliselt tugevat emotsiooni ning armastuse ja kaotuse teemat. Helilaaditud, lüürilisi salme kasutatakse tihti laulude ja romantiliste sõnumite edastamiseks.
Ballaadiline salm: tavaliselt räägib see salm lugu. See koosneb neljast rütmiliselt ühtlase salmi, mis jutustab seiklustest ja tulevikust.
Vabavärsiline salm: see salm ei järgi kindlat mustrit või rütmi, seega on selle stiili kasutamisel luuleturundajatele rohkem paindlikkust. Vabavärsi kasutamisest on saanud osa paljude kaasaegsete luuletajate loomingust.
Sonett: klassikalisel sonettil on 14 rida ja kaks salmi. Esimeses salmis on kaheksa rida ja teises salmis on kuus rida. Euroopas oli sonett populaarne 16. sajandi renessansiajastul, mille autoriteks olid tuntud luuletajad nagu Shakespeare ja Petrarch.
Epopee: see on luuletus, mis koosneb pikaajalisest salmist. Epopee räägib tavaliselt pikast ja keerulisest loost, nagu Ilias ja Odysseia.

Salmid ja nende olulisus kirjanduses
Salmid on olulised paljudes kirjandusžanrites nagu luule, proosa, laulud, teater jne. Need võib määratleda kui struktuuri, mis annab luulele tugeva sõnumi ja emotsionaalse kaalu. Viisi & sõnu saab kasutada, et rõhutada salmi erinevaid elemente ja luua tugevamat sõnumit.

Lõplik järeldus
Salmid on ajalooliselt olulised kirjanduse ja kultuuri jaoks. Nende võime pakkuda emotsiooni ja sõnumit muudab salmi tugevaks luuleks. Siin on kirjeldatud mõned tüübid ja stiilid, kuid igal salmil on oma sõnum ja tähendus. Seega on oluline mõista salmide olemust ja nende erinevust erinevates kirjandusžanrites.

Veel.