Nullkulu

Nullkulu

mis on riik?

Mis on riik?

Riik on organisatsioon, mis võtab enda kanda ühiskonna korraldamise nii siseriiklikult kui ka välissuhetes. See hõlmab poliitilisi, majanduslikke ja ühiskondlikke suhteid, mis on omavahel tihedalt seotud. Kõige tähtsam on aga see, et riik peab kaitsma ja tagama oma kodanike õigused ning vabadused.

Mõistest “riik” saab rääkida erineval tasandil – see võib olla konkreetne riik, nagu Eesti Vabariik või Ameerika Ühendriigid, või riigile omistatakse mõni konkreetne iseloomulik tunnus, nagu näiteks “jäik riik” või “liberaalne riik”. Ühiskonda saab mõista kui suuremat tervikut, samas kui riiki saab tõlgendada kui sellest tervikust eraldi seisvat üksust.

Lähemalt rääkides võib riiki jagada erinevateks omadusteks, nagu näiteks territoorium, rahvastik, valitsus jne. Kuigi see jätab mulje, et riigi jaoks on vaja kasutada ühtset definitsiooni, siis tegelikult on riikide määratlused tugevalt erinevad. Näiteks abstraktsem määratlus võib sisaldada poliitilisi ja sotsiaalseid norme ning tavasid, samas kui praktilisem määratlus keskendub riigi toimimisele ja asutustele, mis riigis eksisteerivad.

Riigid on võimustatud kindlustama nii sisemist õiguskorda kui ka oma kodanike kaitsmist välismaal, võivad olla riikidevahelises koostöös ning omavad suveräänset võimu. Samuti on riigid sageli maailma poliitilistes sündmustes aktiivsed osalejad ja neil on oma huvid, mis võivad olla vastuolus teiste riikide huvidega.

Riigid on kõikjal maailmas erinevad. Nende arengutasemed, suurused ja isikupärad on erinevad. Samas on mõistagi olemas ka ühiskondi, millel riiki ei ole, nagu näiteks põlisrahvad või mõned alad, mida on erinevate riikide vahelise kõikumise tõttu tunnistatud riigivabaks.

Ükskõik, kas tunnistame seda või mitte, mõjutavad riigid meid kõiki ja nende töö on lahutamatult seotud meie igapäevaeluga. Riigid on alati olnud olemas ning sellele vaatamata on nad pidevas muutumises ja arengus. Oleme läbi ajaloo näinud, kuidas riigid sünnivad ja kaovad, ning me ei tea kunagi, mis neil edaspidi varuks võib olla.

Seega võib öelda, et riik on midagi, mis annab ühiskonnale rahu ja kindlustunnet. Riik on see, mis annab meile võimaluse ise oma tulevikku kujundada ja oma riiki ehitada.

Veel.