Nullkulu

Nullkulu

mis on raskusjõud?

Mis on raskusjõud

Raskusjõud on üks füüsikaseadustest, mis on peamine jõud, mis hoiab meid Maal. See on ka peamine jõud, mis määrab objektide liikumise taevas ja kosmoses. Sellepärast on oluline mõista, mis on raskusjõud ja kuidas see töötab.

Raskusjõud on jõud, mis tõmbab kahte objekti kokku. Selle põhjuseks on mass, millel on kaks omadust: see võtab ruumi ja tal on kaalu. Mida suurem on mass, seda suurem on kaal. Kui kaks objekti omavad massi, tõmbavad nad teineteist raskusjõuga. Selle tõmbamisjõu määramiseks kasutatakse Newtoni seadust.

Raskusjõud Maal

Raskusjõud Maal põhineb Maa massil. Kõik esemed Maa peal on Maa raskusjõu all. Maa raskusjõud sõltub ka Maa keskpunkti ja objekti vahemaast. Kui objekt on Maa lähedal, on raskusjõud suurem ja kui see kaugeneb Maa keskpunktist, väheneb raskusjõud.

Raskusjõud määratakse tingimata objekti kaaluga. Kaal määratakse raskusjõu ja gravitatsiooni abil. Gravitatsioon on jõud, mis tõmbab objekte kokku. Gravitatsiooni tõmbesterkust määrab objekti mass ja kaugus teisest objektist. Seega sõltub kaal ka objekti gravitatsioonilisest tõmbejõust.

Kosmos ja raskusjõud

Kosmoses on raskusjõud palju erinevam kui Maal. Kui Maa raskusjõud tuleb Maa massist ja gravitatsioonist, siis kosmoses ümbritsevad objektid on kaaluta olekus. See tuleneb sellest, et raskusjõud on olemas ainult siis, kui on kaks massi, mis tõmbavad üksteist vastu. Kosmoses pole sellist massi, mis võiks tekitada raskusjõudu.

See tähendab, et kosmoses liikuvad objektid liiguvad põhimõtteliselt vabalt. Sellepärast on astronaudid kaalutaolekus kosmoses. Kuid kuigi kaalutaolekus liiguvad objektid sõltuvalt oma sisemisest energiast ja liikumisest, on gravitatsioon ikkagi olemas. Selle tõttu küündib gravitatsiooni tõmbesterkus erinevate planeetide ja tähtede vahel väga erinevatel tasemetel.

Raskusjõu mõju kosmoses on ka nähtav planeetidevahelises mehhaanikas, kus planeedi orbiit sõltub planeetide lähedal asuvate masside mõjutustest. Sellised gravitatsioonilised jõud võivad tõmmata planeete, kuusid ja satelliite kokku või neid kaugemale tõugata.

Lõppsõna

Raskusjõud on peamine jõud, mis määrab objektide liikumise meie kosmoses. See on ka jõud, mis hoiab meid Maal ja määrab objektide kaalu. Kuigi raskusjõudu mõjutavad mitmed tegurid, nagu mass ja kaugus, on selle põhiliigid siiski Maa gravitatsioonijõud. Seetõttu on raskusjõu mõistmine oluline füüsika seisukohalt.

Veel.