Nullkulu

Nullkulu

mis on raierahu?

Mis on Raierahu?

Raierahu on nähtus, kus metsa uuendamine ja raiutud puude asendamine uutega on ühildatud selleks, et kuivõrd on võimalik tagada metsaelustiku allesjäämine. Majandusliku tegevuse ning loodushoiu ühendamisel on oluline tagada ökosüsteemi harmoneeritud toimimine. Raierahu on tänapäeval looduse ja majanduse tasakaalustamise vahend, mis kaitseb metsa ja selle elustikku.

Alates 2016. aasta augustist peavad riigitulud tekima ainult ökoloogiliselt säästlikust metsamajandamisest. Selles majandamise meetodis on oluline arvestada looduskaitseliste piirangutega, nagu kaitsealade, Natura 2000 alade ning mageveekogude kaitse. Samuti kaitstakse raierahu abil põlis- ja vanametsi, kus metsaelustik on talvitumise ja pesitsemise ajal täielikult varjuliste puude kaitse all. Selliste metsade säilitamine on eriti oluline liigne pinnase erosiooni ning kohanemisvõimelise ja niisutava mõjuga.

Raierahu tagab igakülgse metsakasvatuse, kus puuliikide valikkus ja metsakoosluste mitmekesisus jäävad alles. Samuti on oluline määrata raiejärgseid keskkonnatingimusi, näiteks on taimede kõrgus, puude läbimõõt ja vanus kindlalt reguleeritud, et kaitsta bioloogilist mitmekesisust. Kui metsa uuendamiseks raiutakse üks teatud piirkond, surevad ka metsaelanikud, kes oma elukoha sealt kaotavad. Seega tagab raierahu ideaalse tasakaalu majandusliku tegevuse ja looduskaitse vahel, et säilitada looma- ja taimeriigi mitmekesisust.

Välja arvatud uute puude istutamine, võib metsa uuendamiseks rakendada ka loomulikke taastamismeetodeid. Peene halva ilmaga võib loomad ja linnud peitu minna raierahu poolt kaotatud aladel, kus neile tagatakse varjupaik ja metsaelupaikade taastumine.

Raierahu tõi kaasa ka uue mudeli metsakorraldusplaanide koostamiseks, mis tagab metsa säästliku kasutamise ning looduse kaitsmise. Nüüd saavad metsaomanikud valida, kas kaitsta metsa täielikult, kuid ohverdades majanduslikust aspektist võimalikumaid tulusid, või kaitsuda ökoloogiliselt säästlikus majandamises, võttes arvesse metsa ja looduse pikaajalised huvid.

Lõppkokkuvõttes võib öelda, et raierahu on oluline vahend metsa säästlikuks kasutamiseks ning ökosüsteemi kaitsmiseks. See tagab elurikkuse ja metsade mitmekesisuse säilimise, tagades samal ajal ohutu investeerimiskeskkonna metsandusse. Tulevikus saab metsa kaitsta jätkusuutlike tehnikatega, mis aitavad kaasa keskkonnale. Raierahu on ainus metsamajandamise meetod, mis võimaldab selle saavutada.

Veel.