Nullkulu

Nullkulu

mis on radoon?

Mis on radoon

Radoon on üks ohtlikumaid radioaktiivseid gaase, mis võib esineda kodudes, koolides ja kontorites. Radoon on värvitu, lõhnatu ja maitsetu, seetõttu ei ole võimalik seda inimlike meeltega tajuda.

Radooni ohu allikaks on kivimite lagunemise tulemusel tekkinud radon-222 gaas. Radooni geoloogilised allikad asuvad enamasti maapõues, kuid see võib lekkida ka eluruumide pinnasest ja kivimitest. Radoon on väga ohtlik, kuna see radioaktiivne gaas võib inimestele terviseriske põhjustada.

Radooni mõju tervisele

Radoon võib põhjustada mitmeid terviseriske, sealhulgas vähki. Radoon on kantserogeenne gaas, mis võib põhjustada kopsuvähki. Inimesed, kes on pikka aega radooniga kokku puutunud, on suuremas ohus. Radoon laguneb kiiresti radoni tütargaasideks, mis võivad omakorda liituda tolmuosakestega ja sattuda inimese kopsudesse.

Radooni mõju tervisele on tõsine probleem, kuna radoon tõkestab hapniku imendumist kopsudesse ja suurendab vähiriski. Peaaegu 10% kopsuvähi juhtumitest on seotud radooniga.

Kaitse radooni eest

Kodudes oleva radooni mõju vähendamiseks on vajalik võtta meetmeid, et vähendada radooni taset. Üks parimaid meetodeid on mõõta radoonitaset siseruumides. Kvalifitseeritud spetsialistid saavad mõõta radoni taset erinevates ruumides ja soovitavad sobivaid meetmeid selle vähendamiseks.

Meetmed, mida saab võtta koduse radooni hävitamiseks, hõlmavad ventilatsiooni parandamist, pragude ja avauste tihendamist, keldri ventilatsiooni parandamist ning radooni eemaldamiseks spetsiaalsete ventilatsioonide paigaldamist. Majapidamistes, kus radooni tase on väga kõrge, on mõnikord vajalik paigaldada spetsiaalseid radooni eemaldamise süsteeme.

Radooni tegevus Euroopas

Euroopa Liidu keskkond on pühendunud radooni ohu vähendamisele. 2001. aastal kiitis EL heaks radooniga seotud riskijuhtimise suunised ja soovitas liikmesriikidele parandada radoonialast teadlikkust ning mõõta radooni taset kodudes ja töökohal.

Iga ELi liikmesriik on kohustatud vastu võtma meetmeid, et vähendada radooni taset kodudes, koolides ja kontorites. 2013. aastal võttis EL vastu uued suunised radooni tõhusaks kontrollimiseks ja vähendamiseks avalikus keskkonnas. Nendes suunistes soovitatakse liikmesriikidel mõõta pinnase radoonitaset avalikes hoonetes ja koolides ning rakendada sobivaid meetmeid radooni vähendamiseks.

Radooni vastane teadustöö

Radooni mõju inimeste tervisele on uuritud aastakümneid. Tänapäeval töötavad teadlased välja uusi meetodeid radooni mõju vältimiseks ja vähendamiseks. Mitmed uuringud on tõestanud, et radooni hävitamine võib päästa tuhandeid inimelusid.

Radoon on tõsine oht tervisele. Terviseriske saab vähendada, rakendades meetmeid radooni taseme mõõtmiseks, ventilatsiooni parandamiseks ja spetsiaalsete radooni eemaldamise süsteemide paigaldamiseks. Radoon on tõsine oht kõigile, kes puutuvad kokku selle radioaktiivse gaasiga. Seega tuleks võtta meetmeid, et kaitsta ennast ja oma lähedasi radooni eest.

Veel.