Nullkulu

Nullkulu

mis on puhastusjaam?

Mis on puhastusjaam?

Puhastusjaam on rajatis, mis on ehitatud keskkonna saastatuse vähendamiseks. See aitab eemaldada saastunud vett, reovee ja muud sarnast materjali. Puhastusjaamad on väga olulised, sest need aitavad hoida keskkonda puhtana, ennetada haiguspuhanguid, kaitsta veevarustust ja parandada vee kvaliteeti.

Mis on puhastusjaama tööpõhimõte?

Puhastusjaama tööpõhimõte on väga lihtne ja tõhus. Kui reovesi jõuab puhastusjaama, siis esimene samm on prügi eemaldamine. Seejärel filtreeritakse reovesi läbi võre, et eraldada suuremad prahid ja saada puhas reovesi.

Pärast seda suunatakse reovesi aeratsioonikaevudesse, kus toimub bioloogiline lagundamine. Seal lagundatakse orgaanilised ained, nagu toidujäätmed ja muud saasteained, mikroorganismide abil. Need mikroorganismid muudavad reovee mittetoksiliseks. See protsess võtab aega umbes 24–48 tundi.

Pärast bioloogilist lagundamist läbib vesi settekambri, kus setted asuvad põhjas. Puhastatud vesi tuleb ülemisest osast ja seejärel suunatakse tagasi loodusesse. Setteid saab kasutada selle kasvatamiseks mõeldud mulda või tehnilisteks otstarveteks.

Mis on erinevus puhastusjaama tüüpide vahel?

On kahte tüüpi puhastusjaamu: mehaaniline ja bioloogiline. Mehhaaniline puhastusjaam kasutab mehaanilisi protsesse, nagu settimine ja filtreerimine, et puhastada reovett. Näiteks on võrguga sõelumise meetod väga lihtne. Võrguga sõelumine hoiab ära suured jäätmed ja seejärel kasutatakse settimisbasseini, et teha järelejäänud reovet kergekaaluliseks ja raskesti kaalukaks.

Bioloogilised puhastusjaamad kasutavad mikroorganisme reovee puhastamiseks. Kuna bioloogiline puhastusjaam kasutab mikroorganisme, võtab selle töö vähem aega. Bioloogilisest puhastamisest on saadaval kahte erinevat tüüpi süsteemi: aktiivmuda ja jälgmuda.

Aktiivmuda süsteemi peetakse bioloogilise puhastusjaama standardiks, kuna see tagab optimaalse nõudluse jälgimise. See protsess hõlmab reovee tõstmist aeratsioonikaevu. Bioloogiline komponent – kiirelt poorselt reaktor – töötab ööpäevaringselt, et saasteained puhastada. Siis suunatakse vesi settekambrisse ja joogiveesadusse ning see pumpatakse kanalisatsioonisüsteemi.

Jälgmuda puhul töötab reovee puhastus kompaktsel veekäitlemise süsteemil. Selline süsteem on optimaalne, kuna see tagab väiksema võimsustarbimise ja ökoloogilise ohtlikkuse. See väike keskkonnasõbralik süsteem kasutab samasugust puhastusprotsessi nagu aktiivmuda süsteem, kuid eemaldab bakterid ja muud nõudliku orgaanilise materjali, muutes puhastusprotsessi optimaalseks.

Kuidas puhastusjaamad aitavad meid?

Puhastusjaamad aitavad meid paljudel viisidel. Need aitavad hoida keskkonda puhtana, takistavad haiguspuhanguid, kaitsevad veevarustust ja parandavad vee kvaliteeti. Nad aitavad ka tööstuse saasteainete kõrvaldamisel, mis aitab vältida toksiinide sattumist vette.

Kokkuvõte

Puhastusjaam on väga oluline rajatis, mis aitab keskkonda puhtana hoida. Puhastusjaamad eemaldavad saastunud vett ja reovett ning tagavad puhta veekvaliteedi. Puhastusjaamad kasutavad ka mehaanilisi ja bioloogilisi protsesse, et puhastada vett ja eemaldada saasteaineid. Seetõttu on puhastusjaamad tööstuses ja looduses väga olulised. Tugevad puhastusprotsessid tagavad optimaalse nõudluse, vähendades samas töötamisel ökoloogilist ohtlikkust.

Veel.