Nullkulu

Nullkulu

mis on perekond?

Mis on perekond

Olevikus on perekondil erinevad tähendused, kuid aluseks on ikkagi pereliikmete ühtsuse rõhutamine. Ühtsus annab võimaluse arendada usaldust, armastust, ligimesearmastust, austust, hoolivust ja vastastikust mõistmist. Tõeline perekond on kõigist sidemetest tugevaim, sest see põhineb armastuste ja vastutuse jagamisel.

Perekonna määratlus

Pereliikmete ühtsuse alus on perekonna määratlus. Perekond on inimeste rühm, kes on omavahel seotud abielu, veresideme ja adopteerimise kaudu ning kes tavaliselt elavad koos samas majapidamises. Perekond võib koosneda mitmest põlvkonnast ja ilmuda erinevatesse vormidesse. Perekonnas võib olla ka lemmikloomi, mis täiendavad pereliikmetevahelisi suhteid.

Perekonna olulisus

Perekonnal on väga oluline roll inimese elus, kuna suurim osa emotsionaalsest ja sotsiaalsest arengust toimub just perekonnas. Perekonnast tuleb esmane turvatunne, soojus ja tugi, mis on vajalikud normaalseks eluks. Perekond näitab, kuidas inimesed peaksid käituma ja suhtlema maailmaga.

Üheks tugeva peresuhte tunnuseks on tõelise side omamine, kus üksteist toetatakse rasketes hetkedes, jagatakse rõõme ning lahendatakse erimeelsused ja probleemid koos. Kuid päevapaisteliste olukordade kõrval tuleb peredel silmitsi seista ka raskete aegadega, nagu majanduslikud probleemid, haigused, surmad ja lahutused. Nendel hetkedel on eriti abiks perekonna liikmetevaheline toetus.

Perekonna vormid

Perekond ilmneb erinevates vormides, näiteks traditsiooniline abielu, kooselu partnerlused, läbimõeldud vanemlus, lesbisõbralikud ja geisõbralikud pered, ühendperede, samuti võib perekonnana tunda oma sõpruskonda. Sellegipoolest võib perekond toimida ka institutsioonina, mis suunab inimesi ühiskonna normatiivide kohaselt.

Erivormidesse kuuluvad näiteks ka üksikvanema perekond, kus ainuisikuline vanem peab hakkama saama laste kasvatamises, ja pered, kus kasvatatakse lapsi ilma veresidemeta. Sellist tüüpi perekonnad võivad olla tundlikud inimeste ühiskondlikele hoiakutele, kuna nende perekondades või kodudes pole tavapäraseid asjade käiku.

Perekonna kasvatamine

Peredes, kus lapsed kasvavad, peavad vanemad olema teadlikud oma rollist laste kasvatajatena. Vanemate kohustuseks on toetada laste kasvamist ja arengut. Lapsed õpivad kõigepealt perekonnalt moraali ja väärtusi, mis võivad olla kultuuriti väga erinevad.

Kõige olulisem on lastele selgitada, et nad on hinnatud ja armastatud. Nad peavad õppima ka, kuidas lahendada probleeme rahumeelselt ja püüdma rõõmu tunda oma saavutustest.

Peresuhete tugevdamine

Perekonnasuhete tugevdamiseks on mitmeid samme, mida saab pereliikmete poolt astuda, näiteks:

Kommunikatsioon: Pereliikmed peaksid rääkima oma tunnetest ja mõtetest avatult ning tõhusalt. Iga pereliige peaks tundma end turvaliselt ja väärtustatuna.

Koostöö: Pereliikmed peavad töötama koos ning toetama üksteist raskustes ja rõõmsates hetkedes.

Kvaliteetaeg: Perekonnal on tähtis veeta aega koos, olgu see kodus või väljaspool kodu. Koos tegutsemine võib suurendada omavahelist sidet.

Kindlus: Pereliikmetevaheline vastastikune austus ja tunnustus on oluline. Pereliikmetevahelised suhted peaksid olema vastastikusel usaldusel ja austusel põhinevad.

Kokkuvõte

Perekond on kooslus inimestest ja loomadest, kes jagavad kooselu. Selle aluseks on pereliikmete ühtsuse rõhutamine. Perekonna määratlus on kõige laiemalt toetav võimalus avaldada armastust ja jagada vastutusi. Perekond võib ilmneda erinevates vormides ja seda tuleb kohelda lugupidavalt. Perekonna roll on olla lapse arengus ja kasvatamises keskne. Seega on perekonnal auväärt olulisus ühiskonnas ja elus üldiselt.