Nullkulu

Nullkulu

mis on patent?

Mis on Patent: Täielik juhend selgitades patendiseadust Eestis

Patendid on tõhus viis tagada oma leiutise või avastuse kaitse ja omada õigust oma tootele, mis on ainulaadne ja äri jaoks oluline. Kuid paljudel inimestel puudub arusaamine patendiseadustest ja sellest, kuidas patente saada. Selles artiklis uurime, mis on patent, kuidas saada patenti Eestis, millised on patendi tüübid, patendi registreerimise protseduurid Eestis ja mõningate patendiga seotud tingimuste tähenduse.

Patendiseaduse olemus

Enne kui me asume rääkima patendi saamise protsessist, on oluline mõista patendiseaduse olemust. Patendi seadus on õigusaktide kogum, mis annab patendiomanikule eksklusiivõiguse keelata teistel isikutel oma leiutist kasutada, toota, müüa või importida. Selleks, et taotleda patenti Eestis, peate esitama oma leiutise kirjaliku taotluse EPI-le ehk Euroopa patendiametile.

Kõik Eestis registreeritud patentide taotlused peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud Patendiseaduses ning teie leiutis peab olema selline, et see on uus, leiutav ja tööstuslikult rakendatav. Tavaliselt on patenditaotluste esitamise hinnad alates umbes mõne eurost kuni mõnesaja eurose määraga. Samuti peate arvestama võimalike lisakuludega, mis on seotud teie leiutise kirjeldamise ja esitlemise ettevalmistamiseks.

Patendi tüübid

Eestis on kolm peamist patendi tüüpi, mis on patent, kasuliku mudel ja tööstusdisainilahendus. Patent on leiutiseks olemasolevate tehniliste lahenduste või seadmete uus arendus ning see peab olema avastatav ja tööstuslikult rakendatav. Kasulik mudel on patent, mis hõlmab tavaliselt toote teatud konkreetseid funktsioone, võimaldades teil kaitsta sellist leiutist nagu uus sobivus või konstruktsioonitingimus. Tööstusdisainilahendus tuvastab aga leiutise väljanägemist ja selle esteetilist välimust, mitte selle funktsioone.

Patendi registreerimise protseduur Eestis

Enne kui hakkate protseduure järgima, lugege Kindlasti Patendiseaduse reegleid ja nõudeid hoolikalt. Parimad eelised on võimalik saada, kui riik tunnustab teie patenti, seega on parem alustada protsessiga, mõistes hetkelise seisu ja täitma vajalikud tingimused. Patendi registreerimise protseduur algab siis, kui esitate ametliku taotluse koos patentimaterjaliga (info leiutise kohta) EPI-le. Võimalik, et peate maksuma patronaali sünnitunnistusega seotud kulud.

Peate järgima ka Eesti patendiseaduse nõudeid oma leiutise kirjeldamiseks nii, et see räägiks selle leiutise kõigist aspektidest, näitaks, kuidas seda kasutada, millised on selle konkreetsed eelised ja puudused jm. Taotluses peavad olema näidatud teie taotluse nõuded, mis sisaldavad teie välja töötatud leiutise põhiomadusi.

Parimate tulemuste saamiseks peate valitud EEP-i ametniku juhtimisel testimist tegema. Teie leiutist hinnatakse kehtivate meetodite ja tehnoloogia alusel, võrreldakse selliseid tooteid, mis juba on turul või võivad tulevikus turule tulla, ning hindavad teie leiutatud toote teaduslikku taset.

Patendiga seotud põhi tingimused

On mitmeid tingimusi, mis on seotud patendi taotlemise ja patendiomaniku õigustega Eestis. Patendiomanikul on õigus oma leiutise müügiks ja kasutamiseks, samas kui teised inimesed ja ettevõtted ei pruugi seda kasutada ilma patendiomaniku nõusolekuta. Patenteeritud leiutiste kasutamise eest peate maksma litsentsitasusid, mis annavad mujal. Kui litsentsitasud on õiglaselt tasutud, on patendiomanikul õigus sekkuda oma patenteeritud leiutise kasutamissevõi edasimüümisse.

Kui seadust rikutakse, võite jätkata kohtuvaidlusi, et kaitsta oma patenteeritud leiutisi. Märkimisväärne osa tootetest, mis muutuvad turul kergesti kättesaadavaks, on arendatud ilma mingi ideaalse taustata leiutajate poolt. Selles osas on vaja seda kokkuvõtteks meeldetuletada: patent on ainult tööriist ja seda tuleb ära kasutada. Patendid loovad turvalise ja kaitstud kohad professionaalse arengu ja tugeva toote kujundamiseks. Patendilepingud aitavad kaasa toote turuliidriks saamisele, kuna võimaldavad uute arengute turule paiskumisel olla esimene, kes neid müüb, ja sellest tulu teenib.

Kokkuvõte

Patendi saamine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess, kuid see on võimalus kaitsta oma leiutist ja tagada oma tootele õigused. Selleks et taotleda patenti Eestis, peate esitama oma leiutise kohta kirjaliku taotluse EPI-le ning järgima Patendiseaduses sätestatud nõudeid ja tingimusi. Patendiga seotud põhitingimused annavad patendiomanikule õiguse keelata teistel oma leiutist kasutada, toota, müüa või importida. Kui teie leiutis kuulub kõigile nõuetele, siis võite saada Eestis registreeritud patendi.

Loodame, et see artikkel tõi teile selgust, mis on patent ja kuidas seda Eestis taotleda. Kui teil on küsimusi või vajate abi patendi taotlemise protsessis, siis võtke ühendust oma advokaadiga või Eesti Patendiametiga. Oluline on meeles pidada, et patendi olemus on teie leiutise kaitse ja kaitsemäärused peavad vastama kehtivatele nõuetele.

Veel.